Сигурен начин за успех - реклама в социални медии от Moxx Advertising

флаг на Великобритания

Ефективна реклама в социалните медии

Днес е немислимо да не сте онлайн. Това включва и платените канали за рекламиране в социалните медии, каквито са: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest и редица други с различна популярност. Благодарение на присъствието на Вашия бизнес в тези social media среди си гарантирате няколко важни неща: директна връзка с потенциални клиенти и вече лоялни Ваши такива, публичност и социална активност на бранда Ви и безброй възможности за рекламни кампании на каталог от продукти, пакети услуги, оферти, семинари и пр. Вземете правилното решение днес!

Реклама в социални медии

Social Media Marketing - първи стъпки

Социалните медии са онлайн платформи и услуги, които позволяват на потребителите да се свързват, комуникират и споделят информация с други хора чрез текст, снимки, видео и други мултимедийни съдържания. Те са важен аспект на днешната комуникационна и социална дейност на хората. Всеки потребител може да създаде профил на социална мрежа и да се свърже с приятели, семейство, колеги или други потребители, за да споделя информация, общува и изгражда онлайн присъствие.

Популярни социални мрежи включват:

 • Facebook: Основана през 2004 г., тази социална мрежа позволява на потребителите да споделят статуси, снимки и видео с приятели и да се свържат с хора от целия свят.
 • Instagram: Популярна платформа за споделяне на снимки и кратки видеоклипове.
 • Twitter: Социална мрежа, където потребителите могат да публикуват кратки съобщения, известни като "туитове," и да следят актуални събития и новини.
 • LinkedIn: Специализирана социална мрежа, фокусирана върху професионални връзки и кариерно развитие.
 • YouTube: Платформа за видео споделяне, където потребителите могат да качват и гледат видеоклипове.
 • Snapchat: Приложение за споделяне на снимки и кратки видеоклипове, които обикновено се изтриват след известно време.
 • TikTok: Популярна социална мрежа, известна с кратките видеоклипове и танците.
 • Pinterest: Платформа, където потребителите могат да съхраняват и споделят визуални идеи и изображения.

Социалните медии се използват за различни цели, включително поддържане на връзки, обмен на информация, развлечение, обучение и маркетинг. Те също така имат влияние върху обществото, като могат да съдействат за мобилизиране на хора около общи цели и причини, но също така могат да пораждат и предизвикват проблеми, като фалшиви новини, нарушение на личната неприкосновеност и зависимост от интернет.

Реклама в социалните медии

Създаването на успешна реклама в социалните медии изисква стратегически подход, креативност и използване на няколко важни стъпки.

Ето някои насоки, които може да ви помогнат:

 • Идентифицирайте целите на рекламата: Първата стъпка е да определите какво искате да постигнете с вашата реклама. Целите могат да бъдат увеличаване на продажбите, увеличаване на уеб трафика, повишаване на осведомеността и други.
 • Анализирайте вашата целева аудитория: Разберете кой е вашата целева аудитория. Това включва характеристики като възраст, пол, интереси, поведение и демографски данни.
 • Изберете подходящите социални мрежи: Изберете социалните мрежи, на които вашата целева аудитория е най-активна. Различните платформи имат различни аудитории и формати.
 • Създайте качествено съдържание: Вашата реклама трябва да бъде визуално привлекателна и информативна. Използвайте снимки, видеоклипове и текст, които подкрепят вашето съобщение.
 • Научете се от конкуренцията: Изследвайте каква реклама използват конкурентите във вашата ниша. Това може да ви предостави идеи и насоки за вашата собствена кампания.
 • Използвайте насочена реклама: Много социални мрежи предлагат инструменти за насочване, които ви позволяват да достигнете точно вашата целева аудитория. Използвайте ги, за да увеличите ефективността на вашата реклама.
 • Задайте бюджет и времеви рамки: Определете колко пари сте готови да инвестирате в рекламата и за какъв период от време ще бъде активна кампанията.
 • Тествайте различни варианти: Експериментирайте с различни версии на вашата реклама, за да видите коя работи най-добре. Това може включват различни заглавия, изображения, обяви и съобщения.
 • Следете и анализирайте резултатите: Следете ефективността на вашата реклама и анализирайте данните. Това ви позволява да коригирате стратегията си и да усъвършенствате бъдещите кампании.
 • Бъдете взаимодействайте с аудиторията: Отговаряйте на коментари и съобщения от потребителите и бъдете готови да влезете в диалог с тях. Взаимодействието може да подобри отношенията и да насърчи ангажираността.
 • Спазвайте правилата и етиката: Всички социални мрежи имат правила и ограничения за реклама. Уверете се, че вашата реклама спазва тях и е етична.
 • Поддържайте консистентност с бранда си: Рекламата в социалните медии трябва да бъде съобразена с общата визия и стойности на вашия бранд.

Успешната реклама в социалните медии изисква непрекъснато учене и адаптация към променящите се потребителски предпочитания и технологични иновации. Също така, важно е да имате ясни цели и да следвате данни, за да оптимизирате кампаниите си.

Как да създадете успешна реклама в социалните медии?

Рекламата в социалните медии е мощен инструмент за достигане до потребители и насърчаване на продукти, услуги или съобщения. За да създадете успешна рекламна кампания в социалните медии, следвайте следните стъпки:

 • Идентифицирайте целите и целевата аудитория: Първата стъпка е да определите какво искате да постигнете с вашата реклама и коя е вашата целева аудитория.
 • Изберете подходящите социални мрежи: Различните социални мрежи имат различни аудитории и функционалности. Изберете тези, които са най-подходящи за вашата аудитория и цели.
 • Създайте привлекателно съдържание: Съдържанието трябва да бъде качествено и визуално привлекателно. То трябва да бъде съобразено с интересите и потребностите на вашата целева аудитория.
 • Използвайте насочена реклама: Използвайте функциите за насочване, предоставяни от социалните мрежи, за да достигнете точно вашата целева аудитория.
 • Определете бюджет и времеви рамки: Определете колко пари сте готови да инвестирате и за какъв период от време ще бъде активна кампанията.
 • Измервайте и анализирайте резултатите: Следете ефективността на вашата реклама и анализирайте данните. Това ви позволява да коригирате стратегията си по време на кампанията и да усъвършенствате бъдещите рекламни усилия.
 • Взаимодействайте с аудиторията: Отговаряйте на коментари, въпроси и реакции на потребителите, за да създадете ангажираност и доверие.
 • Тествайте различни подходи: Експериментирайте с различни видове съдържание, насочаване и обяви, за да определите какво работи най-добре за вас.
 • Спазвайте правилата и етиката: Уверете се, че спазвате правилата и изискванията на съответните социални мрежи при рекламата.
 • Съобразете рекламата със своята бранд стратегия: Рекламата в социалните медии трябва да бъде съобразена с общата визия и стойности на вашия бранд.

Рекламата в социалните медии може да бъде изключително ефективен инструмент за повишаване на видимостта на вашия бизнес или продукт и за създаване на връзки с вашата аудитория.

Защо социалните мрежи са добро средство за реклама?

Социалните мрежи са добро средство за реклама по множество причини:

 • Голяма аудитория: Социалните мрежи имат милиарди активни потребители по целия свят. Това предоставя огромен потенциал за достигане на широка аудитория.
 • Целево насочване: Социалните мрежи предоставят многофункционални инструменти за насочване на рекламата към конкретни групи хора. Това позволява на маркетинг специалистите да достигнат точно тези потребители, които са най-вероятно да се интересуват от техния продукт или услуга.
 • Визуални и текстови формати: Социалните мрежи позволяват използването на визуални съдържание като снимки и видеа, както и текстови съобщения. Този разнообразен формат позволява на рекламодателите да представят съобщенията си по най-подходящия начин за тяхната аудитория.
 • Интеракция и ангажираност: Потребителите на социалните мрежи често са активни и готови да влизат в интеракция с марките. Рекламите могат да провокират коментари, споделяния и харесвания, което води до по-голяма ангажираност.
 • Споделяемо съдържание: Социалните мрежи улесняват споделянето на съдържание сред потребителите. Ако създадете вирусно или забавно съдържание, то може да се разпространява много бързо и да стигне до още по-голяма аудитория.
 • Измерваемост и анализ: Социалните мрежи предоставят инструменти за измерване и анализ на ефективността на рекламните кампании. Това позволява на рекламодателите да следят резултатите и да коригират стратегията си, за да постигнат по-добри резултати.
 • Ниски разходи: В сравнение с традиционната реклама в медиите, рекламата в социалните мрежи често е по-евтина и по-достъпна за малки и средни предприятия.
 • Глобален обхват: Социалните мрежи позволяват на маркетинг специалистите да достигнат потребители по целия свят. Това е особено полезно за марките, които искат да разширят своя обхват на международния пазар.

Социалните мрежи са добро средство за реклама, но успехът зависи от стратегията, качеството на съдържанието и разбирането на нуждите и интересите на вашата целева аудитория. Разработете цялостен подход, който да отговаря на вашите цели и да предоставя стойност на потребителите.

Рекламиране във Фейсбук

За да създадете успешна рекламна кампания във Facebook, следвайте тези стъпки:

 • Създайте Facebook бизнес профил: Ако нямате такъв, започнете със създаването на бизнес профил. Този профил ще ви предостави достъп до инструментите за реклама на Facebook.
 • Идентифицирайте целите на кампанията: Определете какво искате да постигнете с вашата реклама във Facebook. Целите могат да бъдат свързани с увеличаване на продажбите, уеб трафика, бранд осведомеността и други.
 • Анализирайте вашата целева аудитория: Разберете кой е вашата целева аудитория на Facebook. Изследвайте характеристиките на вашите потенциални клиенти, като възраст, пол, интереси, местоположение и демографски данни.
 • Изберете тип рекламна кампания: Facebook предлага различни типове рекламни кампании, включително "Кликвания към уебсайт", "Конверсии", "Визитка" и други. Изберете този, който най-добре отговаря на вашите цели.
 • Създайте рекламно съдържание: Създайте визуално привлекателни изображения или видео и напишете привлекателни текстове, които да съчетават съобщението ви с интересите на аудиторията.
 • Използвайте инструментите за насочване: Facebook предоставя множество инструменти за насочване на вашата реклама към конкретни потребители. Използвайте тези инструменти, за да достигнете точно вашата целева аудитория.
 • Задайте бюджет и времеви рамки: Определете колко пари сте готови да инвестирате и за какъв период от време ще бъде активна кампанията.
 • Тествайте и оптимизирайте: Следете резултатите на рекламната кампания и оптимизирайте я спрямо тях. Променяйте изображенията, текстовете или насочването, ако не виждате желаните резултати.
 • Следете данните: Използвайте инструментите за анализ на Facebook, за да следите ефективността на кампанията си. Анализирайте данните за кликвания, конверсии, ангажираност и други метрики.
 • Бъдете взаимодействайте с аудиторията: Отговаряйте на коментари и съобщения от потребителите. Взаимодействието може да подобри отношенията с клиентите и да насърчи ангажираността.
 • Спазвайте правилата на Facebook: Уверете се, че рекламата ви съответства на правилата и ограниченията на Facebook за реклама.
 • Тествайте различни варианти: Експериментирайте с различни версии на вашата реклама, за да видите коя работи най-добре за вас.

Facebook предоставя множество инструменти и възможности за реклама, които могат да бъдат използвани за достигане на вашата целева аудитория и постигане на вашите бизнес цели.

 

Рекламна агенция

Рекламната агенция е специализирана фирма или организация, която предоставя услуги свързани с планиране, създаване и изпълнение на рекламни кампании за клиенти. Тя е отговорна за разработване на стратегията на рекламната кампания, създаването на креативни материали и техните медийни разпространения. Рекламните агенции играят ключова роля в маркетинговия процес, като помагат на клиентите да постигнат своите цели и да увеличат бранда или продукта си.

Ето някои от основните услуги и функции, предоставяни от рекламните агенции:

 • Рекламна стратегия: Агенциите помагат на клиентите да дефинират целите и стратегията на рекламната кампания, включително целевата аудитория, съобщенията и методите за постигане на целите.
 • Създаване на рекламни материали: Разработват креативни концепции и създават рекламни материали като банери, телевизионни и радио реклами, принт реклами, видео съдържание и други.
 • Медийно планиране и закупуване: Помагат на клиентите да изберат правилните медийни канали и платформи за разпространение на рекламата и извършват закупуването на рекламно пространство.
 • Онлайн маркетинг: Предоставят услуги в областта на онлайн маркетинга, включително управление на социални медии, търсене на ключови думи (SEO), платени реклами в интернет и други онлайн стратегии.
 • Анализ и измерване: Измерват ефективността на рекламната кампания и предоставят анализи и отчети за резултатите.
 • Бранд стратегия: Помагат на клиентите да разработят и поддържат бранд стратегия, включително позициониране на бранда, съобщения и стойности.
 • Публични отношения (PR): Осигуряват услуги в областта на публични отношения, включително управление на кризи, медийни релации и PR дейности.
 • Събития и активации: Разработват и изпълняват събития, промоции и маркетингови активации.

Рекламните агенции могат да бъдат вътрешни (работят директно за клиента, често наричани "инхаус агенции") или външни (независими фирми, които се наемат от клиенти). Изборът на агенция зависи от нуждите на бранда или организацията и сложността на рекламната кампания.

 

Маркетинг агенция

Маркетинг агенция е фирма или организация, която предоставя професионални услуги по маркетинг и реклама на свои клиенти. Тези агенции работят с различни видове клиенти, включително бизнеси, организации, институции и дори индивидуални предприемачи, за да им помогнат в създаването, изпълнението и управлението на маркетингови кампании и стратегии.

 Ето някои от основните услуги, които маркетинг агенциите предлагат:

 • Реклама и медийно планиране: Агенциите създават рекламни материали и определят, къде и как да се разпространяват, като използват различни медийни платформи като телевизия, радио, интернет, социални мрежи и др.
 • Дигитален маркетинг: Включва стратегии и тактики за онлайн маркетинг, като уеб дизайн и оптимизация, управление на социални медии, търсене на информация в мрежата (SEO), платени реклами, маркетинг с електронни съобщения и др.
 • Стратегическо планиране: Агенциите помагат на клиентите си да разработят маркетингови стратегии, които отразяват целите и нуждите на бизнеса.
 • Бранд мениджмънт: Разработване и укрепване на бранда на клиента, включително създаване на идентичност, лого и цветове, които го идентифицират.
 • Съдържание и рекламни материали: Създаване на съдържание, като текстове, графика, видео и аудио, което привлича и ангажира целевата аудитория.
 • Анализ и измерване: Оценяване на резултатите от маркетинговите усилия, за да се определи ефективността на кампаниите и да се вземат корекции.
 • Събития и публични отношения: Организация на събития, кампании и стратегии за публични отношения с цел подобряване на репутацията на клиента.

Маркетинг агенциите разполагат с екипи от специалисти в областта на маркетинга, рекламата и комуникациите и са наясно с текущите тенденции и инструменти, необходими за успешния маркетинг. Те работят с различни клиенти и брандове, за да помогнат на тях да постигнат своите цели и да развият бизнеса си.

Дигитална маркетинг агенция

Дигиталната маркетинг агенция е специализирана фирма или организация, която се фокусира на предоставянето на услуги и стратегии в областта на дигиталния маркетинг. Тя съдейства на клиентите си да изградят и оптимизират своя онлайн присъствие, да увеличат видимостта си в интернет и да постигнат целите си в онлайн средата. Дигиталните маркетинг агенции предлагат разнообразни услуги и стратегии, за да помогнат на клиентите да постигнат успех в дигиталния свят.

Ето някои от основните услуги и функции, предоставяни от дигиталните маркетинг агенции:

 • Уеб дизайн и разработка: Създават и поддържат уебсайтове, които са привлекателни, функционални и оптимизирани за търсачки.
 • Търсене на ключови думи (SEO): Извършват оптимизация на уебсайтовете и съдържанието, за да подобрят тяхната видимост в резултатите от търсачки като Google.
 • Платени реклами в интернет (PPC): Създават и управляват платени онлайн рекламни кампании, използвайки платформи като Google Ads, Facebook Ads и други.
 • Съдържателен маркетинг: Разработват и публикуват съдържание, което привлича и ангажира аудиторията, включително блогове, статии, видео и други.
 • Управление на социални медии: Създават стратегии за социални медии, създават съдържание и взаимодействат с аудиторията в различни социални платформи.
 • Email маркетинг: Планират и изпращат целеви email маркетинг кампании.
 • Анализ и измерване: Измерват и анализират ефективността на дигиталните маркетинг кампании и предоставят отчети и препоръки.
 • Мобилен маркетинг: Разработват стратегии за мобилен маркетинг и мобилни приложения.
 • Публични отношения (PR): Осигуряват PR услуги в дигитален контекст, включително управление на онлайн репутацията и медийни релации.
 • Електронна търговия: Помагат на клиентите да създадат и управляват онлайн магазини и електронни търговски платформи.
 • Анализ на конкуренцията и пазара: Изследват конкуренцията и пазара, за да предоставят информация и стратегии за насочване и конкурентоспособност.

Дигиталните маркетинг агенции играят важна роля в съвремения маркетинг, като помагат на бизнесите да се адаптират към бързо развиващите се цифрови технологии и да използват онлайн маркетинга за постигане на своите цели и по-голям успех.

Дигитален маркетинг

Дигиталният маркетинг (също известен като онлайн маркетинг) представлява използването на цифрови технологии и онлайн платформи за насърчаване на продукти, услуги или брандове. Този вид маркетинг включва използването на интернет, социални медии, търсачки, електронна поща и други цифрови канали с цел да се достигне и ангажира аудитория, както и да се постигнат маркетингови цели. Дигиталният маркетинг предоставя много възможности за персонализация и измерване на резултатите, което го прави много ефективен и популярен метод за маркетинг.

Ето някои от основните компоненти и стратегии в областта на дигиталния маркетинг:

 • Уебсайт и оптимизация за търсачки (SEO): Оптимизирането на уебсайтовете за търсачки (SEO) е процесът, чрез който се подобрява видимостта на уебсайта в резултатите от търсачки като Google. Този процес включва оптимизация на съдържанието, ключовите думи, техническите аспекти и други фактори.
 • Платени реклами в интернет (PPC): Платените реклами включват разместване на рекламни съобщения в интернет с цел привличане на посетители на уебсайта. Това може да включва Google Ads, реклами в социални медии и други онлайн рекламни платформи.
 • Социални медии маркетинг: Използването на социални медии като Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn за изграждане на бранд, ангажиране на аудиторията и предоставяне на съдържание.
 • Email маркетинг: Изпращане на персонализирани email съобщения на клиенти и потенциални клиенти с цел насърчаване на продукти и услуги, информиране и дългосрочно взаимодействие.
 • Съдържателен маркетинг: Създаване и споделяне на качествено съдържание, като статии, блогове, видео, инфографики и други формати, с цел привличане на трафик и ангажиране на аудиторията.
 • Анализ и измерване: Използването на аналитични инструменти за следене и оценка на ефективността на дигиталните маркетинг кампании.
 • Мобилен маркетинг: Оптимизиране на съдържанието и рекламите за мобилни устройства и приложения.
 • Електронна търговия: Изграждане и оптимизиране на онлайн магазини и електронни търговски платформи.
 • Използване на нови технологии: Това включва използване на иновации като виртуална реалност, изкуствен интелект и интернет на нещата за по-напреднали стратегии.

Дигиталният маркетинг е динамична област, която се развива постоянно, и успешните стратегии изискват постоянно изучаване и адаптиране към тези изменения. Той предоставя множество възможности за брандове и компании да се свържат с онлайн аудиторията си и да постигнат своите маркетингови цели.

Дигитална реклама

Дигиталната реклама е форма на реклама, при която се използват цифрови и онлайн канали и платформи за достигане на аудиторията с рекламни съобщения. Това включва използването на интернет, социални медии, търсачки, мобилни устройства и други цифрови технологии за привличане на вниманието на потребителите и насърчаване на продукти, услуги или брандове. Дигиталната реклама предоставя множество предимства, включително възможността за персонализация, измерване на резултатите и по-целенасочена комуникация с аудиторията.

 

Ето някои от основните видове дигитална реклама:

 • Платени реклами в интернет (PPC): Този вид реклама включва използването на рекламни съобщения в интернет, като Google Ads, Bing Ads и реклами в социални медии. Рекламодателите плащат само при кликване върху рекламата.
 • Дисплей реклама: Използва се за показване на банери и визуални обяви на уебсайтове и в приложения. Това може да бъде извършено чрез рекламни мрежи или директно на уебсайтовете.
 • Социални медии реклама: Реклама в социалните медии, като Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads и други, позволява на маркетинг специалистите да насочат рекламните съобщения към конкретни групи потребители.
 • Търсачки и оптимизация за търсачки (SEO): Търсачки реклами се използват, за да се появят в резултатите на търсачки като Google, когато потребителите търсят определени ключови думи. SEO включва оптимизация на уебсайтове, за да се подобри техните позиции в търсачките.
 • Email маркетинг: Реклама с изпращане на email съобщения до списъци с потребители, които са дали съгласие да получават рекламни съобщения.
 • Видео реклама: Видео съобщения, публикувани в онлайн видео платформи като YouTube или върху уебсайтове и социални медии.
 • Мобилна реклама: Реклама, оптимизирана за мобилни устройства, включително реклами в приложения и на мобилни уебсайтове.
 • Инфлуенсър маркетинг: Сътрудничество с известни личности или инфлуенсъри, за да се рекламират продукти или услуги на тяхната платформа или канал.

Дигиталната реклама позволява на маркетинг специалистите да целизират своите аудитории, да измерват резултатите и да адаптират рекламните кампании, за да постигнат по-голям успех. Тя също така предоставя възможност за по-голяма интерактивност и ангажираност с потребителите, което я прави много ефективен инструмент в съвремения маркетинг.

Месечна техническа поддръжка на сайт

SOS

помощен

60лв

месечно *

BASE

базов

110лв

месечно *

PRO​

популярен

145лв

месечно *

BISUNESS

оптимален

210лв

месечно *

Защо уебсайтовете се нуждаят от текуща поддръжка?

Не подценявайте техническата експертност и се доверете на специалистите, изследващи всеки ден нови модули, тяхното използване и възникналите грешки. Всеки ден решаваме подобни проблеми, възникнали по редица причини.

Заплахи за сигурността

Новите актуализации варират от незначителни корекции на грешки до сериозни корекции за сигурност, които, ако бъдат оставени без надзор, могат да направят уебсайта ви уязвим за атаки.

Нови функции и актуализации

Ако вашият сайт не е в съответствие с най-новите приети протоколи и стандарти, вероятно ще изпитате проблеми със скоростта, достъпността и общата функционалност и ще бъдете санкционирани от алгоритмите за търсене.

Скорост на зареждане на страницата

Някои от най-големите предимства в производителността са резултат от уебсайт на WordPress, който е напълно актуален

Условия за ползване
 • Тази услуга изисква постоянна комуникация
 • Ние можем да предложим план за всеки месец, но в крайна сметка ще следваме вашия приоритет. Някои основни актуализации обаче трябва да бъдат извършени преди всичко останало
 • Всеки пакет има определено количество  часове. За допълнителни услуги е необходимо закупуване на допълнителни часове
 • Ще трябва да получим достъп до вашия сървър (както FTP, така и WP-Admin) и може да се наложи да променим съществуващите настройки
Нашата мисия

В тази бързо се меняща уеб среда, която изисква поддръжка на скоростта, точността и ефективността на сайтовете, няма нужда собствениците на онлайн бизнес да се тревожат за това. Ние сме организирали  тази услуга за всички, в която нашият професионален и технически екип ще отговори на всяка ваша потреба и ще спести време и пари. Нашата помощ е на разположение  ще ви помогнем във вашите интернет начинания на всякакъв възможен начин. Ние сме тук, за да ви помогнем да си направите работата по-лесна. За да направите това, просто се свържете с нашия екип.

Свържете се с нас и задайте своите въпроси… ще отговорим на всеки един от тях.

*Всички цени са без ДДС.
*Фактурите се заплащат в началото на месеца
*Промени и корекции се извършват до 48 часа от подаването
*Комуникацията и подаването на информация и корекции се подава само по имейл.
*Спазваме всички нормативни и законови изисквания за поверителност към информацията, до която ни се предостави достъп.

Как Social Media рекламата ще проработи за Вас?

Рекламата в социалните медии може да преобърне резултатите, които до момента Вашият бизнес е постигал. За добро и за лошо, един добър подход може да донесе висока печалба и постоянен приток на приходи, но е валидно и обратното. Затова подберете правилните хора, с които ще работите.

Дали можете сами?

Няма как да не си зададете такъв въпрос, защото всичко е направено супер автоматизирано. Натискате един бутон и връзвате картата си за плащане. Но това ли е? Ако беше толкова лесно, нямаше да има нужда от специалисти с ноу-хау и знания. Фините настройки са фундаментални за Вашия успех. Маркетинг стратегията и целия план за действие също са основни елементи за правилната и най-вече ефективна рекламна дейност в социалните медии.

Нека разгледаме Вашия проект и Ви консултираме за оптимални резултати!

Social Media реклама с резултати поне х 3

Знаете ли, че с правилен подход и стратегия можете да увеличите продажбите си през Social Media каналите за реклама поне по 3 пъти? Трябва Ви само добър екип, който си разбира от работата. Нека Ви покажем!

Често задавани въпроси за Реклама в социални медии

Стартиране на абонаментен план

Имате въпрос към нас?

Стартиране на абонаментен план

Стартиране на абонаментен план

Стартиране на абонаментен план
Call Now Button