Какво е дигитален маркетинг? | MOXX Advertising

флаг на Великобритания

Какво е дигитален маркетинг?

Какво е дигитален маркетинг? Видовете дигитален маркетинг. Стратегии и цели в дигиталния маркетинг.

Какво е дигитален маркетинг? Видове, цели и стратегии от MOXX Advertising

Съдържание

Какво трябва да се разбира под понятието „дигитален маркетинг“?

Дигитален маркетинг е вид маркетинг, при който се рекламират услуги и продукти като се използват цифрови технологии, например, през интернет. По този начин информацията за дадените услуги и продукти достига до възможно по-широка аудитория. Така, чрез дигиталният маркетинг, може по-лесно да се изгради връзка с клиентите.

Дигиталният маркетинг не се отличава много от традиционното понятие маркетинг. Разликата най-вече е в това, че се прави с помощта на цифровите технологии.

Нещата, които се включват, когато се говори за дигитален маркетинг, са:

 • Content marketing;
 • Email marketing;
 • Social marketing;
 • Google Ads;

Видове дигитален маркетинг

Всяка една дигитална агенция следва точно определени стъпки при изграждането на стратегия за дигитален маркетинг. Но освен самите стратегии, е важно да се споменат и обяснят видовете дигитален маркетинг.

Вече записани по-горе, сега ще ги обясним и по-подробно.

Content Marketing (Маркетинг чрез съдържание)

Този тип маркетинг е фокусиран върху написванието, публикуването и разпространението на съдържание за различните аудитории. Тук се набляга много на информацията, която, примерно, се отнася за хора до 18 години или за хора над 40. Всичко това, естествено, се прави онлайн.

Агенциите за дигитален маркетинг го прилагат изключително много. Той е подходящ за различни бизнеси, като така се повишава популярността на даден бранд, стока или услуга, също така се повишават и потребителите, които да се посетят съответния сайт или магазин, и най-накрая, но не последно място да предизвика по-големи онлайн продажбите.

Типовете маркетинг чрез съдържание могат да бъдат най-различни:

 • Видео;
 • Картинки;
 • Текст;
 • Аудио;
 • PDF файлове;
 • Книги;

Email Marketing (Имейл маркетинг)

Така се нарича процесът на изпращане на съобщение с промоционално или търговско послание до определена аудитория, като се използва електронната поща. За да могат да се изпращат съобщенията, обаче, трябва да се има изричното разрешение на хората. Това е едно най-развитите направления на дигиталият маркетинг и затова всяка една дигитална агенция го владее много добре.

Една от особеностите на този вид дигитален маркетинг е да се уцели точното време за изпращане на съобщенията.

Също така не трябва да се прекалява с имейлите, за да не се постигне обратен ефект. Някои от важните фактори, които трябва да се спазват са:

 • Да се посочват точно и ясно какви имейли ще получават клиентите, които са се абонирали;
 • Конкретно съдържание в имейлите, както и в заглавията.

 

За да бъде успешна една имейл кампания, се гледат следните показатели:

 • Доставката на съобщението – дали клиентите ще видят съобщението или автоматично ще бъде препратено към СПАМ.
 • Честота на отваряне на имейлите – измерва се вероятността имейла, който е бил изпратен, да бъде отворен от потребителите.
 • CTR – ако в имейла, който е бил изпратен има линкове, тази метрика ще отрази дали е бил избран някой от линковете.

Social Marketing (Маркетинг в социалните мрежи)

Това е вид дигитален маркетинг, който е насочен за реклами във Facebook, и не само. Други социални мрежи, които се използват много са Instagram, Twitter и TikTok. Благодарение на използваните социални мрежи, рекламите достигат до необходимата аудитория. По този начин комуникацията между търговец и клиент стават по-лесно. За да се получи това, е добре да се следват следните съвети:

 • Да се създава атрактивно съдържание – идеята на този съвет е да накарате аудиторията ви да се включи в четенето на тема (услуга, продукт, игра), която сте започнали, дали чрез коментирането ѝ или чрез споделяне на темата в различни постове. Така ще имате ясна представа дали това, което сте търсели като аудитория отговаря на очакванията ви, защото ще виждате снимки на потребителите, които се включват.
 • Да се създават определени рекламни кампании или отделни реклами – Избора на подходящата опция трябва да се съобрази с това какво и на кого ще се показва рекламата. Ако ще се прави опит да се достигне до точно определена целева група, по-добрият вариант е да се направи дигитална рекламна кампания, но ако ще прави промоция на даден продукт – по-добрия избор е отделна реклама.
 • Да се създават истории (stories), включвания на живо, които да накарат целевата аудитория да погледне по-сериозно към бранда ви, стоките ви и услугите ви, които предлагате.

Реклама в Google (Google Ads)

Рекламирането в Google е неделима част от стратегиите, които се прилагат в дигиталния маркетинг. Платените реклами в Google и рекламите в социалните мрежи е добре да се правят паралелно. Има различни мнения за това дали да се избере една от двете възможности, но истината е, че правилното им прилагане, заедно с останалите опции, които споменахме по-горе, дава изключителни резултати. Разбира се, и тук има различни възможности, като например:

 • Search реклами – Това се рекламите, които се показват най-отгоре и най-отдолу на страницата, след като е извършена заявката. Идеята тук е, че се дава възможност на потребителя да направи покупка, заявка или друго дейсвие, които да донесе печалба на търговеца.
 • Display реклами – Google разполага със специализирана дисплейна мрежа, чрез която можете стратегически да разположите вашите реклами на уеб страниците, които се посещават от ваши потенциални клиенти, проявили интерес към вашите продукти и услуги. Този революционен подход е изключително ефективен, особено за изграждане на успешни ремаркетингови кампании.
 • Youtube реклами – Подходящи за разнообразна аудитория, пред която можете да представите своя бранд, вашия уебсайт, както и да изпробвате специфични рекламни послания и да проследите техния ефект. Тук този тип реклама се дели на няколко вида:
  • Кратки реклами, които са около 10-15 секунди, но няма как да бъдат спрени и потребителят трябва да ги изгледа.
  • Дълги реклами, които може и да са до няколко минути, но потребителят има възможност след 5-10 секунда да я спре.

 

Оптимизация, проследяване и създаване на рекламни кампании в Google Ads - MOXX Advertising

SEO (Search Engine Optimization)

премина през сериозно развитие през годините. Това оказва влияние за това един уебсайт да е добре оптимизиран, лесен за използване от потребителите. И ако тези условия са спазени, търсачките класират сайта максимално високо в страницата с резултатите. Основните SEO опции, които трябва да бъдат направени, за да по-високо класиране са:

 • Техническа SEO оптимизация – Най-често тук попадат грешките, които имат код 4xx или 5xx, проблеми по front-end или back-end кода. Освен това се решават и проблеми, които са свързани със скоростта на сайта.
 • Създаване на семантично ядро и определяне на ключовите думи – Това е една от най-важните стъпки, които всяка дигитална агенция задължително извършва. За да се направи семантичното ядро и след това да се изберат думите, които ще са ключови за сайта, се използват множество инструменти.
 • Оптимизиция на съдържанието – Тук се включват планирането и създаването на ново съдържание. Но може и само да се подобри съществуващото такова. Оптимизацията на съдържанието се извършва не само на текст, но и на снимки.
 • Линк билдинг – Друга важна характеристика за дигиталния маркетинг, в която се включват всички вътрешни и външни линкове. Важно е, когато се прави линк билдингът да се подбират качествени сайтове, ако става дума за външни линкове, а когато се говори за вътрешните линкове е важно да не се прекалява с тях при поставянето им на различни страница. Когато се направи качествен линк билдинг, се повишава Page Rank-а му, също така и авторитета му, както и представянето му в търсачките.
 • On-Page SEO – Този тип оптимизация се извършва на самата страница, като някои от горепосочените характеристики също влизат в тази характеристика.

 

1200x62SSEO

Стратегии за дигитален маркетинг

Всяка една агенция за дигитален маркетинг използва един от двата вида стратегии за дигитален маркетинг. Те са:

 • Стратегия ”PUSH” за дигитален маркетинг – при този тип съществува връзка между създателите на услугата/продукта и съответният клиент. По този начин, маркетинг агенциите изпращат промоционални или комерсиални съобщения на клиентите си, като използва имейли или друг вид комуникационен канал – SMS или RSS. Тази стратегия е много ефекетивна, ако трябва да се изпращат и получават съобщения до потребителите, като така се цели да се привлече вниманието на потребителя.
 • Стратегия „PULL“ за дигитален маркетинг – при нея клиентът търси всичко, от което има нужда – разнообразна информация, различно съдържание (текст, картинки, видео). Цялата тази информация се намира в блогове, фирмени сайтове, сайтове за видео и др.

Кои са целите, по които се водят маркетинг агенциите при съставянето на план?

Първо, маркетинг агенциите проучват социални мрежи. Преглеждат се местата, в които е възможно клиентът вече да се е регистрирал, колко последователи има, какво е публикувал.

След това дигиталните агенции проучват аудиторията на клиента си. Тук е важно да се отбележи, че колкото и някои потребители да им изглежда несериозно това, задача е много важна. Тя дава представа дали това, което ще се предлага или вече се предлага е правилно насочено към подходяща аудитория. За да се разбере това, се гледат различни инструменти като Google Analytics, които показват метрики като желанията на потребителите, поведение при покупката, техните предпочитания, годините им и др.

Следващата цел е да се направи интересно и различно послание на бранда. Най-важното нещо тук е така да се направи връзката на бранда с продуктите или услугите, че когато клиента реши да търси нещо, директно да запише бранда.

Последната цел, която агенциите за дигитален маркетинг трябва да изпълнят е, да се създаде качествено, релевантно и подробно съдържание. Колкото по-добре е изпълнена тази стъпка, а и не само тази, толкова по-успешна ще е която и да е стратегия за дигителен маркетинг.

Ivailo Petkov

За автора

Ивайло Петков е SEO експерт и координатор на проектите за оптимизация и уеб дизайн в MOXX Advertising от 2021. Експерт в графичния и уеб дизайн с над 20 години опит

Call Now Button