Дигитален ПР - Успехът е зад ъгъла с MOXX Advertising

флаг на Великобритания

Дигитален PR от MOXX Advertising

Дигиталният ПР е продължение на класическия такъв, но е насочен в дигитална среда. Тук водещи са уменията както на пиар стратезите, така и на IT специалистите, които заедно изграждат и следват стратегия за развитие именно на Вашия дигитален PR. MOXX се гордее с опитен екип, с попълнения и в двете насоки, за всички услуги свързани с изграждането на реномиран онлайн имидж за фирми, бизнеси, физически и юридически лица.

Дигитален ПР

Какво е дигитален PR?

PR е съкращение от "публични отношения" (Public Relations), което означава стратегичното управление на комуникацията между организации и техните различни целеви аудитории с цел създаване и поддържане на положителна образ и репутация. PR включва редица дейности и методи, които се използват за взаимодействие с обществеността, медиите и други важни заинтересовани страни.

Основните цели на PR включват:

 • Установяване и поддържане на положителна образ и репутация на организацията или личността.
 • Създаване на доверие и добри отношения с обществеността и медиите.
 • Управление на кризисни ситуации и решаване на проблеми във връзка с обществени въпроси.
 • Подпомагане на информационни и комуникационни цели чрез използване на различни инструменти, като пресрелийзи, медийни отношения, социални медии и др.
 • Съдействие за разпространение на ключови послания и информация до целевите аудитории.

PR професионалистите работят за изграждането на положителни отношения и взаимодействие между организациите и публиката с цел подобряване на репутацията и постигане на целите на организацията. Те също така се занимават с анализиране на обществените настроения, следене на медийния обхват и участие в планирането и изпълнението на комуникационни стратегии.

Публични отношения (PR) услугите се предоставят от пиар агенции и професионалисти в областта на комуникацията, с цел управление на репутацията и комуникацията на клиентите им с обществеността, медиите и други заинтересовани страни. Тези услуги се използват за подобряване на видимостта, репутацията и взаимодействието на клиента с целевата аудитория. Ето някои от основните PR услуги:

 • Стратегическо планиране на PR: Съветите по PR създават стратегии и планове, които да определят какви съобщения и действия са необходими за постигане на целите на клиента.
 • Медийни отношения: Професионалистите в областта на PR създават и поддържат контакти с журналисти и медии, организират интервюта и предоставят информация за клиента, за да бъде цитиран и упоменат в медийната среда.
 • Съдържание за PR: Те създават съдържание като пресрелийзи, статии, блогове, видеа и други, които се използват за комуникация с обществеността и медиите.
 • Управление на социалните медии: Съветниците по PR могат да управляват профилите на клиентите им в социалните медии, да създават съдържание и да взаимодействат с последователите.
 • Управление на кризисни ситуации: Професионалистите в PR помагат на клиентите им да се справят с кризисни ситуации и да реагират в светлината на негативни събития или обвинения.
 • Инфлуенсър маркетинг: Те сътрудничат с влиятелни лица и бранд амбасадори, за да повишат видимостта на клиента сред техните последователи.
 • Публични събития и промоции: Организират публични събития, пресконференции, лансирания на продукти и други събития, за да генерират интерес и медийно покритие.
 • Анализ и измерване: Използват аналитични инструменти за проследяване на резултатите от PR усилията и дават съвети за оптимизация.

PR услугите са важен инструмент за управление на образа и репутацията на компании, организации и марки. Те помагат на клиентите да създадат доверие и положителни отношения с целевата аудитория и да реагират ефективно на променящите се обстоятелства и предизвикателства в съвременния свят.

PR специалисти

Пиар (публични отношения) специалистите са професионалисти, които се занимават с управлението на комуникацията и взаимодействието на организации, марки или лица с обществеността, медиите и други заинтересовани страни. Те работят с цел управление на репутацията, изграждане на доверие и установяване на положителни отношения с различни аудитории. Ето някои от задачите и отговорностите на пиар специалистите:

 • Стратегическо планиране на PR кампании: Те разработват стратегии и планове за PR кампании, които да постигнат целите и целевата аудитория на клиента.
 • Медийни отношения: Установяват и поддържат връзки с журналисти и медии, с цел публикуване на информация и истории, свързани с клиента.
 • Създаване на съдържание: Генерират съдържание като пресрелийзи, статии, блогове, видеа и други, което се използва за комуникация с публиката.
 • Управление на социални медии: Създават и управляват профили в социалните медии, публикуват съдържание и взаимодействат с последователите.
 • Изграждане на репутация: Помагат на клиентите да изградят и поддържат добра репутация, управляват кризисни ситуации и реагират на негативни обвинения или новинарски материали.
 • Инфлуенсър маркетинг: Сътрудничат с влиятелни лица и бранд амбасадори, за да повишат видимостта на клиента сред техните последователи.
 • Анализ и измерване: Използват аналитични инструменти за проследяване на резултатите от PR усилията и предоставят анализ и доклади.
 • Публични събития и промоции: Организират събития като пресконференции, лансирания на продукти и промоции, за да генерират интерес и медийно покритие.
 • Изграждане на отношения с обществеността: Взаимодействат с различни аудитории, включително клиенти, инвеститори, медии и обществото като цяло.

Пиар специалистите са ключови за управлението на образа и комуникацията на компании, организации и личности в днешния свят, където вниманието и влиянието на обществеността и медиите са от съществено значение. Те трябва да бъдат добре информирани, креативни и в състояние да адаптират комуникацията си към различни аудитории и обстоятелства.

 

Дигитален PR

Дигиталният пиар (Digital Public Relations) се отнася до прилагането на публични отношения (PR) в онлайн среда, използвайки цифрови инструменти и платформи с цел управление на комуникацията, изграждане на репутация и взаимодействие с целевите аудитории. Този вид PR се фокусира върху използването на интернет и социалните медии за постигане на комуникационни цели. Ето някои ключови аспекти на дигиталния пиар:

 • Социални медии: Използването на платформи като Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и други за създаване на силни онлайн присъствия, споделяне на съдържание и взаимодействие с аудиторията.
 • Онлайн медии и блогове: Сътрудничество с онлайн медии, блогъри и влиятелни лица, за да се публикуват статии, интервюта и рецензии, които да подкрепят репутацията.
 • Съдържание за уебсайт и блогове: Създаване на качествено съдържание, което да бъде публикувано на уебсайта на организацията или на други онлайн платформи с цел привличане на посетители и ангажиране на аудиторията.
 • Електронни бюлетини и имейл маркетинг: Изпращане на информация и съобщения на абонати и клиенти чрез имейли с цел укрепване на връзките и уведомяване за новости и събития.
 • Онлайн кампании и реклама: Планиране и изпълнение на онлайн PR кампании и използване на цифрова реклама за постигане на комуникационни цели.
 • Управление на репутация и кризисен PR: Онлайн мониторинг и реакция в реално време на кризисни ситуации и негативни коментари в социалните медии и други онлайн платформи.

Дигиталният пиар играе важна роля в съвременните комуникационни стратегии, тъй като все повече хора се изразяват и съобщават онлайн. Този вид PR помага на организациите и марките да установят силно присъствие в интернет, да взаимодействат с аудиторията и да укрепят своята репутация в цифровия свят.

Дигитален маркетинг

Дигиталният маркетинг (Digital Marketing) е маркетингова стратегия и практика, която използва цифрови средства и технологии за насърчаване на продукти, услуги или марки. Този вид маркетинг се извършва в онлайн среда чрез използване на интернет, мобилни устройства и други цифрови канали. Ето някои от ключовите компоненти на дигиталния маркетинг:

 • Уебсайт и оптимизация за търсачки (SEO): Създаването и оптимизирането на уебсайт, така че той да бъде видим в резултатите от търсачки като Google. SEO включва оптимизиране на ключови думи, технически фактори и съдържание, за да се подобри видимостта на уебсайта.
 • Съдържание маркетинг: Създаване на качествено съдържание в различни формати като статии, блогове, видеа, инфографики и др., което се споделя онлайн с цел привличане на аудитория и генериране на интерес.
 • Социални медии: Използване на платформи като Facebook, Twitter, Instagram и LinkedIn за взаимодействие с аудиторията, споделяне на съдържание и създаване на маркетингови кампании.
 • Електронна поща и маркетинг с имейли: Изпращане на персонализирани имейли с информация, оферти и новости до абонати и клиенти.
 • Платени реклами и рекламни кампании: Използване на рекламни платформи като Google Ads, Facebook Ads и други за постигане на по-голяма видимост и насочване на аудитория.
 • Маркетинг чрез мобилни устройства: Оптимизация на съдържание и рекламни кампании за мобилни устройства, тъй като все повече хора използват смартфони и таблети.
 • Анализ и измерване: Използване на аналитични инструменти за проследяване и измерване на ефективността на маркетинговите кампании.

Дигиталният маркетинг предоставя много възможности за организации да се свържат със своята аудитория и да достигнат потенциални клиенти по по-ефективен начин. Той позволява персонализирани и целеви комуникации, както и по-лесно измерване на резултатите от маркетинговите усилия.
Кое е общото между дигитален маркетинг и дигитален PR?

Дигиталният маркетинг и дигиталният пиар (PR) са две тясно свързани дисциплини, тъй като и двете използват цифрови средства и платформи за комуникация в онлайн среда с цел постигане на комуникационни цели и подобряване на образа и видимостта на организацията, марката или продукта. Въпреки това, има няколко общи черти между тях:

 • Основният фокус е онлайн комуникацията: И двете дисциплини се занимават с комуникация в дигиталната среда чрез уебсайтове, социални медии, електронни писма и други онлайн канали.
 • Използване на съдържание: Дигиталният маркетинг и дигиталният пиар използват съдържание като средство за привличане на внимание и взаимодействие с аудиторията. Това може включват статии, блогове, видеа, инфографики и други формати на съдържание.
 • Социални медии: И двата подхода често използват социалните медии като платформи за комуникация, споделяне на съдържание и взаимодействие с аудиторията.
 • Управление на онлайн репутацията: И дигиталният маркетинг, и дигиталният пиар включват усилия за управление на онлайн репутацията и реакция на кризисни ситуации или негативни събития в онлайн средата.
 • Анализ и измерване: И двата подхода използват аналитични инструменти за измерване на ефективността и резултатите от техните усилия.

Независимо от тези общи черти, важно е да отбележим, че дигиталният маркетинг и дигиталният пиар имат различни цели и стратегии. Дигиталният маркетинг обикновено се фокусира върху постигане на продажби и придобиване на клиенти, докато дигиталният пиар цели по-широко изграждане и поддържане на публична репутация и взаимодействие със заинтересованите страни.

Агенция за дигитален маркетинг

Агенция за дигитален маркетинг е фирма или организация, която предоставя специализирани услуги по планиране, изпълнение и управление на дигитални маркетингови стратегии и кампании на свои клиенти. Тези агенции работят с различни бизнеси и марки, за да им помогнат да увеличат видимостта си в онлайн средата, да генерират трафик към техните уебсайтове, да увеличат продажбите и да подобрят резултатите от маркетинговите си усилия. Вотът ключови услуги и функции, предоставяни от агенциите за дигитален маркетинг:

 • Уебсайт и оптимизация за търсачки (SEO): Агенциите оптимизират уебсайтовете на клиентите им за търсачки (SEO), за да гарантират по-добра видимост в резултатите от търсачки като Google.
 • Платени реклами и PPC управление: Те създават и управляват платени рекламни кампании като Google Ads и Facebook Ads.
 • Съдържание маркетинг: Агенциите създават качествено съдържание, като статии, блогове, видеа и други, което се споделя онлайн и привлича аудиторията.
 • Социални медии: Те управляват социалните медии профили на клиентите си, създават съдържание за социални мрежи и взаимодействат с аудиторията.
 • Анализ и измерване: Агенциите използват аналитични инструменти за проследяване и измерване на ефективността на маркетинговите кампании и дават съвети за оптимизация.
 • Имейл маркетинг и автоматизация: Те създават и изпращат имейли с оферти, новости и информация до абонати и клиенти.
 • Анализ и научаване: Постоянно следят тенденциите в дигиталния маркетинг и се обучават, за да бъдат на преден ред на иновациите.

Изборът на агенция за дигитален маркетинг трябва да бъде направен въз основа на вашия бизнес, цели и бюджет. Ето няколко стъпки, които могат да ви помогнат при избора:

 • Оценете вашите цели и нужди: Определете какво искате да постигнете с дигиталния маркетинг и какви услуги ви са необходими.
 • Изследвайте потенциални агенции: Намерете агенции със специализация в вашата индустрия и с добре установена репутация.
 • Оценете портфолиото им: Разгледайте предходни проекти и клиенти, за да видите дали стилът и подходът на агенцията ви отговарят.
 • Срокове и бюджет: Уточнете сроковете и бюджета си и проверете дали агенцията може да ги удовлетвори.
 • Проведете срокове и разговори: Срокове с няколко агенции, за да сравните техните предложения и да изберете тази, която най-добре отговаря на вашите нужди.
 • Оценете комуникацията и кемпанията: Обръщайте внимание на комуникацията с агенцията и как те реагират на вашите въпроси и нужди.

PR агенция

Пиар агенция (Public Relations Agency) е фирма или организация, която предлага професионални услуги по управление на публични отношения (PR) на свои клиенти. Ролята на пиар агенцията е да помага на своите клиенти да създават и поддържат положителна репутация и взаимодействие с обществеността, медиите и други заинтересовани страни. Ето някои от ключовите функции и услуги, предлагани от пиар агенции:

 • Стратегическо планиране на PR кампании: Агенциите работят с клиентите си, за да определят целите, целевата аудитория и посланията на PR кампанията. Те създават стратегии за постигане на комуникационни цели.
 • Медийни отношения: Пиар агенциите поддържат контакти с журналисти и медии и помагат на клиентите им да бъдат цитирани и известни в медийната среда. Те създават пресрелийзи, организират пресконференции и предоставят информация на медиите.
 • Създаване на съдържание: Агенциите генерират съдържание като статии, блогове, пресрелийзи, видео и други материали, които се използват за комуникация с целевата аудитория.
 • Социални медии: Много пиар агенции предлагат услуги за управление на социални медии, включително създаване и управление на профили в социалните мрежи, публикуване на съдържание и взаимодействие с последователите.
 • Управление на кризисни ситуации: Пиар агенциите са специализирани в управлението на кризисни ситуации и могат да предоставят съвети и подкрепа при неприятни събития или обвинения.
 • Анализ и измерване на резултатите: Агенциите използват аналитични инструменти и мониторинг, за да измерват ефективността на PR усилията и да предоставят на клиентите си информация за резултатите.

Пиар агенциите работят с различни видове клиенти, включително корпорации, неправителствени организации, известни личности и малки бизнеси. Те помагат на своите клиенти да изградят и поддържат добра репутация и да установят положителни отношения с различни заинтересовани страни.

Как да изберем правилната PR агенция?

Изборът на правилната пиар агенция е важен, тъй като тя ще работи с вас за изграждане и поддържане на вашата образ и репутация пред обществеността и медиите. Ето някои стъпки, които може да ви помогнат да изберете подходящата пиар агенция:

 • Определете вашите цели и нужди: Преди да започнете търсенето на агенция, бъдете ясни относно какво искате да постигнете с PR кампаниите си. Дали искате да увеличите продажбите, да подобрите репутацията си, да управлявате кризисни ситуации и други? Тази информация ще ви помогне да изберете агенция, специализирана в вашата област на интерес.
 • Изследвайте потенциални агенции: Използвайте интернет, социални медии и препоръки от колеги и партньори, за да намерите потенциални пиар агенции. Обърнете внимание на техния опит, портфолио и клиенти.
 • Съобразете бюджета си: Определете бюджета, който сте готови да отделите за PR услуги. Разгледайте различни агенции и техните ценови модели, за да видите кой вариант се вписва във вашия бюджет.
 • Специализация и опит: Проверете дали агенцията има специализация в вашата индустрия или област на интерес. Опитът в сходни проекти и кампании може да бъде предимство.
 • Питайте за референции: Попитайте за референции и контакти на настоящи или бивши клиенти на агенцията. Обадете се на тях и попитайте за техния опит с агенцията.
 • Срокове и комуникация: Уточнете как агенцията работи по отношение на сроковете и каква е комуникацията между вас и тях. Важно е да се осигури ефективна комуникация и сътрудничество.
 • Проведете срокове: Проведете срокове с няколко потенциални агенции, за да се запознаете с тяхните предложения и начини на работа. Този процес ще ви помогне да изберете агенция, която се подхожда най-добре на вашия бизнес.
 • Оценете креативността и иновациите: Разгледайте предходни PR кампании и проекти на агенцията и оценете тяхната креативност и способност да предлагат иновативни идеи.
 • Подписване на договор: Когато изберете правилната агенция, уточнете условията и подпишете договор, който да регулира сътрудничеството ви.

Изборът на пиар агенция е важен процес, който изисква време и внимание. Правилният избор може да допринесе за успешното изграждане и поддържане на вашия образ и репутация пред обществеността и медиите.

PR услуги

Публични отношения (PR) услугите се предоставят от пиар агенции и професионалисти в областта на комуникацията, с цел управление на репутацията и комуникацията на клиентите им с обществеността, медиите и други заинтересовани страни. Тези услуги се използват за подобряване на видимостта, репутацията и взаимодействието на клиента с целевата аудитория. Ето някои от основните PR услуги:

 • Стратегическо планиране на PR: Съветите по PR създават стратегии и планове, които да определят какви съобщения и действия са необходими за постигане на целите на клиента.
 • Медийни отношения: Професионалистите в областта на PR създават и поддържат контакти с журналисти и медии, организират интервюта и предоставят информация за клиента, за да бъде цитиран и упоменат в медийната среда.
 • Съдържание за PR: Те създават съдържание като пресрелийзи, статии, блогове, видеа и други, които се използват за комуникация с обществеността и медиите.
 • Управление на социалните медии: Съветниците по PR могат да управляват профилите на клиентите им в социалните медии, да създават съдържание и да взаимодействат с последователите.
 • Управление на кризисни ситуации: Професионалистите в PR помагат на клиентите им да се справят с кризисни ситуации и да реагират в светлината на негативни събития или обвинения.
 • Инфлуенсър маркетинг: Те сътрудничат с влиятелни лица и бранд амбасадори, за да повишат видимостта на клиента сред техните последователи.
 • Публични събития и промоции: Организират публични събития, пресконференции, лансирания на продукти и други събития, за да генерират интерес и медийно покритие.
 • Анализ и измерване: Използват аналитични инструменти за проследяване на резултатите от PR усилията и дават съвети за оптимизация.

PR услугите са важен инструмент за управление на образа и репутацията на компании, организации и марки. Те помагат на клиентите да създадат доверие и положителни отношения с целевата аудитория и да реагират ефективно на променящите се обстоятелства и предизвикателства в съвременния свят.

Каква е цената за PR услугите?

Цената за публични отношения (PR) услуги може значително да варира в зависимост от различни фактори. Някои от основните фактори, които могат да влияят на цената на PR услугите, включват:

 • Размерът и видът на проекта: Проектите в областта на PR могат да бъдат разнообразни – от краткосрочни PR кампании до дългосрочни релации за управление на репутацията. Размерът и комплексността на проекта ще влияят на цената.
 • Обемът на работа: Колко работа и ресурси са необходими за да се изпълни проектът? Това включва създаването на съдържание, медийни отношения, управление на социални медии и други задачи.
 • Време и срокове: Сроковете за изпълнение на проекта могат да влияят на цената. Бързи и извънредни проекти обикновено изискват по-голям брой ресурси и могат да бъдат по-скъпи.
 • Специализация и опит: Професионалистите или агенциите със специализация в конкретни индустрии или области на PR могат да предлагат услуги на по-висока цена поради своя опит и експертиза.
 • Географска локация: Цените за PR услуги могат да варират значително в зависимост от географската локация. Големите градове и метрополитни области обикновено имат по-високи цени.
 • Репутация и референции: Признатите и утвърдени PR агенции, които имат впечатляващи референции и репутация, могат да се таксуват по-високо.
 • Бюджет на клиента: Нивото на финансовите ресурси, налични за клиента, може да влияе на цената, тъй като агенциите може да адаптират своите предложения към бюджета на клиента.

Цените за PR услуги се определят обикновено индивидуално и се договарят между клиента и агенцията. Важно е да проведете добра комуникация с агенцията и да уточните очакванията си и бюджета си, преди да започнете проекта, за да можете да се споразумеете за цената и условията.

Google Ads - управление и оптимизация

BASE

базов

180лв

месечно *

PRO​

популярен

420лв

месечно *

BISUNESS

оптимален

780лв

месечно *

PPC – ефективните печалби

Google Ads е платформа за реклама, която обработва заявките за търсене на потребителите със ключови думи за предоставяне на най-подходящите им резултати. Ако включите Adwords във вашата стратегия за дигитален маркетинг, ще можете да оптимизирате потребностите на нови клиенти, които вече търсят продуктите и услугите, които предлагате. Това се извършва чрез PPC (плащане на кликване) модел, при който се таксуват потребителите само ако кликнат върху рекламата. За да се популяризирате и да се подобри трафика и реализациите на сайта, използва се стратегия за офериране с подходящи ключови думи. В MOXX Advertising имаме най-опитни и специализирани специалисти в Adwords, които ще се гордеят да работят по вашите задачи.

Дали Google Ads си струва парите зависи от няколко фактора, включително вашите:
 • Бранш / сфера на действие
 • Оптимизация на кампанията
 • PPC стратегия
 • Целева аудитория
 • И др
Причините да инвестирате в  Google Ads:
 • Възможности за насочване на рекламите
 • Средна цена на клик
 • Възвръщаемост на разходите за реклама
 • Гъвкавост с включване и изключване на реклами
Крайните резултати
 • Ефективни рекламни кампании, с оптимизирани ключови думи
 • Кампании изградени и таргетирани на базата на вашите Bayer Persona
 • Месечно проследяване на KPI’s, за последваща оптимизация и намаляване на разходите и повишаване на крайните цели.
 • Повишена информираност за Вшият бранд и услуги
 • Позициониране на вашите реклами в тъп търсенията в Google

Регулярно следим всички актуализации от страна на Google, разработваме и проследяваме ефективни кампании, за да получите краен резултат според вашите очаквания. Работим за Вас и вашият бизнес независимо от размера и вложените средства.

Свържете се с нас и задайте своите въпроси… ще отговорим на всеки един от тях.

*Всички цени са без ДДС.
*Фактурите се заплащат в началото на месеца
*Промени и корекции се извършват до 48 часа от подаването
*Комуникацията и подаването на информация и корекции се подава само по имейл.
*Спазваме всички нормативни и законови изисквания за поверителност към информацията, до която ни се предостави достъп.

Разковничето за успех

Ключът за успех при изграждането и практикуването на дигиталната стратегия за успешен ПР е добрата сработка и стабилните партньорски взаимоотношения с известни личности, обществени фигури, инфлуенсъри, заедно с използването на вече работещи канали за дигитално съдържание. Един път задействани дигиталните връзки с обществеността продължават да работят независимо в контактната среда и създават съдържателен образ в дигиталната мрежа.

Безплатна консултация

Дигиталният ПР може да Ви донесе редица дивиденти, от които днес се възползва всеки осъзнат бизнес. Готови ли сте да развием Вашето дигитално присъствие? Нека говорим!

Често задавани въпроси за Дигитален ПР

Стартиране на абонаментен план

Имате въпрос към нас?

Стартиране на абонаментен план
Стартиране на абонаментен план

Стартиране на абонаментен план

Call Now Button