Мощен имейл маркетинг от MOXX Advertising

флаг на Великобритания

Имейл маркетинг от А до Я

Имейл маркетингът Ви позволява да мултитаксвате – тоест, да изпълните няколко бизнес цели едновременно: да популяризирате бранда си, да лансирате кампания за нов продукт, да анкетирате вече съществуващите Ви клиенти, да им предложите специални предложения и да увеличите продажбите. Още ли обмисляте? Направете крачката към успешен имейл маркетинг сега!

Имейл Маркетинг

Какво е имейл маркетинг?

Имейл маркетингът е дигитален маркетингов метод, който използва електронната поща за установяване на връзка с целевата аудитория и препращане на комуникация, съдържание и предложения. Този метод е особено полезен за компаниите и организациите, които искат да комуникират със своите клиенти, абонати или потенциални клиенти, като изпращат имейли на тяхната пощенска кутия.

Имейл маркетингът може да включва различни видове съобщения, като например:

 • Рекламни кампании: Изпращане на имейли, в които се предлагат продукти, услуги или специални оферти.
 • Информативни бюлетини: Изпращане на редовни новинарски бюлетини с актуална информация, статии, съвети и други полезни материали.
 • Подкрепа и обучение: Изпращане на имейли, които предоставят инструкции, ръководства и помощ за клиентите.
 • Потвърждения и уведомления: Изпращане на имейли за потвърждение на поръчки, регистрации или други дейности.
 • Автоматизирани последователности: Създаване на автоматизирани кампании, които се изпращат в реакция на определени действия на получателите, като например добре дошли имейли, напомняния и други.

Имейл маркетингът може да бъде ефективен инструмент за увеличаване на продажбите, подобряване на връзката с клиентите и изграждане на лоялност. Той се базира на събиране на имейл адреси от заинтересовани лица и съгласие за получаване на имейли, както и на изпращане на съдържание, което е релевантно и стойностно за получателите.

Основни видове имейл маркетинг

Имейл маркетингът предлага разнообразни методи и видове, които могат да се използват за постигане на различни маркетингови цели. Ето някои от основните видове имейл маркетинг:

 • Рекламни имейли: Този вид имейли се използват за промоция на продукти, услуги или специални оферти. Те съдържат информация за продуктите или услугите, цените и начините за закупуване.
 • Новинарски бюлетини: Новинарските имейли се изпращат редовно (например, седмично или месечно) и включват актуални новини, съдържание, статии, съвети и информация, която е полезна за абонатите. Те могат да се използват за укрепване на връзката с клиентите и изграждане на авторитет.
 • Автоматизирани имейли: Този вид имейли се генерират автоматично в реакция на конкретни събития или действия на получателите. Примери включват добре дошли имейли след регистрация, напомняния за оставени пазарски колички, следпродажбени имейли и други.
 • Потвърждения и уведомления: Имейли за потвърждение се използват за уведомяване на клиентите за успешно завършени поръчки, регистрации или други дейности. Те също така могат да включват информация за следващите стъпки.
 • Лични имейли: Личните имейли се изпращат от лице до лице и са насочени към индивидуални клиенти или потенциални клиенти. Те се използват за персонализиране и налагане на по-тясна връзка с получателите.
 • Спонсорирани имейли: Този вид имейли се изпращат от името на друга фирма или организация с цел реклама на техните продукти или услуги. Обикновено те включват договорена комисионна за изпращащата фирма.
 • Реактивни имейли: Те се изпращат като реакция на въпроси, заявки или проблеми, изпратени от клиентите. Реактивните имейли се използват за осигуряване на клиентска поддръжка и решаване на проблеми.
 • Анкети и попълвания: Имейлите за анкети и попълвания се използват за събиране на обратна информация от клиентите относно техните предпочитания, удовлетвореност и мнения.

Имейл маркетингът предоставя разнообразни възможности за взаимодействие с целевата аудитория и може да бъде настройван спрямо специфичните маркетингови цели на компанията или организацията.

Защо бизнесът ти се нуждае от имейл маркетинг през 2023 г.?

Имейл маркетингът остава важен инструмент за бизнесите през 2023 г., и има няколко основни причини за това:

 • Ефективност при генериране на приходи: Имейл маркетингът има доказана история на генериране на приходи и възвръщаемост на инвестицията. Той предоставя възможност за достъп до директни клиенти и потенциални клиенти, които вече са показали интерес към вашата фирма или продукти.
 • Персонализация и целева насоченост: С помощта на имейл маркетинга можете да персонализирате съобщенията си спрямо предпочитанията на получателите, което увеличава вероятността за отговор и конверсия. Това води до по-добро съответствие на нуждите на клиентите.
 • Информационен канал: Имейлите предоставят възможност за изпращане на информация, новини и актуални съдържателни материали на вашата аудитория. Този информационен аспект помага на клиентите да останат информирани и виждат вашата фирма като авторитет в съответната област.
 • Автоматизация и сегментация: Модерните инструменти за имейл маркетинг предоставят възможност за автоматизация на кампании и сегментация на аудиторията. Това позволява на бизнесите да изпращат правилния вид съобщения на правилните хора в правилното време.
 • Измеримост и анализ: Имейл маркетингът позволява лесно измерване на резултатите и анализ на ефективността на кампаниите. Този анализ дава възможност за непрекъснато подобрение и оптимизация на маркетинг стратегията.
 • Сравнително ниски разходи: Имейл маркетингът обикновено е по-икономичен в сравнение с други форми на маркетинг като реклама на телевизия или в печата. Той не изисква големи инвестиции и предлага отлично съотношение между разходите и резултатите.
 • Съобразяване с регулации и законодателство: През 2018 г. Европейският съюз въведе Общ регламент за защита на данните (GDPR), което подчерта важността на зачитане на частните данни на клиентите и съблюдаването на правилата за електронен маркетинг. Спазването на такива регулации е ключово за поддържане на добра репутация и доверие сред клиентите.

Имейл маркетингът може да бъде мощен инструмент за бизнесите, които го използват правилно. Той предоставя възможност за директна комуникация с клиентите, създаване на лоялност и увеличаване на продажбите.

За какво можете да използвате имейл маркетинг?

Имейл маркетингът може да се използва за различни цели и приложения в бизнес средата. Ето някои от основните начини, по които можете да използвате имейл маркетинг:

 • Реклама и продажби: Имейл маркетингът може да се използва за рекламиране на продукти и услуги, както и за предлагане на специални оферти и промоции. Този вид имейли се изпращат с цел увеличаване на продажбите и генериране на приходи.
 • Информационни бюлетини: Имейлите могат да бъдат използвани за изпращане на информационни бюлетини с актуални новини, статии, съвети и друг съдържателен материал, който е полезен за вашата аудитория.
 • Добре дошли и регистрационни имейли: След като потребителите се регистрират на вашия уебсайт или се абонират за имейл списък, можете да изпратите добре дошли имейл, който ги приветства и им предоставя полезна информация за вашия бизнес или услуги.
 • Автоматизирани последователности: Имейл маркетингът позволява създаването на автоматизирани последователности, като например серия от имейли, изпращани след определени събития или действия, като например напомняния за оставени пазарски колички, следпродажбени имейли и други.
 • Комуникация с клиентите: Имейлите са изключителен инструмент за поддържане на връзка с клиентите. Те могат да се използват за отговор на въпроси, решаване на проблеми и предоставяне на подкрепа.
 • Сегментация и персонализация: Имейл маркетингът позволява сегментация на аудиторията и персонализация на съобщенията, което увеличава реакцията и удовлетвореността на клиентите.
 • Образователни съобщения и обучение: Имейлите могат да се използват за предоставяне на образователни съобщения и обучение на клиентите относно вашия бизнес, продукти или услуги.
 • Събиране на обратна връзка: Имейлите могат да се използват за събиране на обратна връзка от клиентите по отношение на техните опити с вашия бизнес и за провеждане на анкети.
 • Уведомления и съобщения за събития: Имейл маркетингът може да се използва за изпращане на уведомления и съобщения за предстоящи събития, конференции или семинари.
 • Използване на тестове и експерименти: Имейл маркетингът позволява на бизнесите да провеждат тестове и експерименти с различни видове съобщения и стратегии, за да оптимизират ефективността на кампаниите си.

Имейл маркетингът е гъвкав инструмент, който може да бъде адаптиран към множество маркетингови цели и стратегии, включително увеличаване на продажбите, подобряване на връзката с клиентите и укрепване на бранда.



Имейл маркетинг агенция

Имейл маркетинг агенцията е специализирана фирма или организация, която предоставя услуги в областта на имейл маркетинг на свои клиенти. Такива агенции имат експерти, които се занимават с разработка, изпълнение и оптимизация на имейл маркетинг стратегии и кампании. Ето какви услуги обикновено предоставят имейл маркетинг агенциите:

 • Стратегическо планиране: Помагат на клиентите да определят целите и стратегията си за имейл маркетинг и да изготвят план за постигане на тези цели.
 • Събиране на имейл адреси: Помагат при събирането на имейл адреси от клиенти и потенциални клиенти, както и при създаване и управление на имейл списъци.
 • Дизайн на имейл шаблони: Създават визуално привлекателни имейл шаблони, които съответстват на бранда и съобщението на клиента.
 • Създаване на съдържание: Предоставят съдържание за имейл кампаниите, включително текстове, графика, видео и други медийни елементи.
 • Изпращане и доставка: Използват специализирани платформи и софтуери за изпращане на имейл кампании и гарантират, че съобщенията са доставени успешно в пощенските кутии на получателите.
 • Сегментация и персонализация: Помагат при сегментацията на аудиторията и персонализацията на съобщенията, за да се увеличи ефективността на кампаниите.
 • Автоматизация: Създават автоматизирани имейл последователности и сценарии, които се изпълняват в реално време или след определени действия на клиентите.
 • Тестове и оптимизация: Изпълняват A/B тестове и анализират резултатите, за да оптимизират съобщенията и стратегията.
 • Анализ и отчетност: Предоставят отчети и анализи относно резултатите на имейл кампаниите, включително степен на отваряне, кликвания, конверсии и други метрики.
 • Съобразяване с регулациите: Гарантират, че имейл кампаниите съответстват на всички приложими регулации и законодателство, като например GDPR и CAN-SPAM Act.
 • Обучение и консултации: Предоставят обучение и консултации на клиентите си, за да ги научат за най-добрите практики и стратегии в областта на имейл маркетинг.

Имейл маркетинг агенциите са полезни за бизнесите, които искат да използват имейл маркетинг като част от своята маркетингова стратегия, но които може да не разполагат с необходимите ресурси, знания и опит за управление на имейл кампаниите самостоятелно. Те помагат на клиентите си да постигнат по-добри резултати и да установят по-тясна връзка с аудиторията си чрез ефективен имейл маркетинг.

Имейл маркетинг софтуер

Имейл маркетинг софтуерът е специализирана компютърна програма или онлайн платформа, която позволява на бизнесите да създават, изпращат и управляват имейл кампании. Този вид софтуер обикновено предоставя широка гама от инструменти и функционалности за оптимизиране на имейл маркетинг стратегиите. Ето някои от основните характеристики и функции на имейл маркетинг софтуера:

 • Създаване на имейл кампании: Позволява на потребителите да създават и редактират имейл съобщения и шаблони.
 • Управление на имейл списъци: Помага за събиране и управление на имейл адреси, сегментация на аудиторията и поддръжка на актуални списъци.
 • Изпращане и доставка: Предоставя възможност за изпращане на големи обеми имейли и гарантира успешна доставка в пощенските кутии на получателите.
 • Сегментация и персонализация: Позволява на потребителите да сегментират аудиторията си и да персонализират съобщенията, така че те да бъдат по-целенасочени.
 • Автоматизация: Предоставя инструменти за създаване на автоматизирани имейл последователности, като например добре дошли имейли, напомняния и други.
 • Тестове и оптимизация: Позволява на потребителите да изпълняват A/B тестове, за да оптимизират съдържанието и стратегията си.
 • Анализ и отчетност: Предоставя детайлни анализи и отчети относно резултатите от имейл кампаниите, включително степен на отваряне, кликвания, конверсии и други метрики.
 • Интеграция с други платформи: Мнозина имейл маркетинг софтуери предоставят възможности за интеграция с други инструменти и платформи, като CRM системи, социални мрежи и други.
 • Съобразяване с регулациите: Гарантира, че изпращаните имейл кампании съответстват на регулациите и законодателството, като например GDPR и CAN-SPAM Act.
 • Спам филтри и сигурност: Поддържа сигурността и помага в предотвратяването на класифицирането на имейлите като спам.
 • Множество платформи и устройства: Осигурява съвместимост с различни устройства и платформи, включително мобилни телефони, таблети и десктоп компютри.

Популярни имейл маркетинг софтуери включват MailChimp, Constant Contact, AWeber, GetResponse, Campaign Monitor и други. Изборът на подходящ имейл маркетинг софтуер зависи от нуждите и бюджета на вашата фирма, както и от мащаба и целите на вашия имейл маркетинг.




Платформи за имейл маркетинг

Има множество платформи и софтуерни решения за имейл маркетинг, които могат да бъдат използвани от бизнеси и маркетинг специалисти за създаване, изпращане и управление на имейл кампании. Ето някои от най-популярните платформи за имейл маркетинг:

 • MailChimp: Това е една от най-известните и популярни платформи за имейл маркетинг. MailChimp предоставя широка гама от инструменти за създаване на имейли, сегментация на аудиторията, автоматизация и анализ на резултатите.
 • Constant Contact: Constant Contact предоставя инструменти за създаване и изпращане на имейли, събиране на имейл адреси, сегментация на аудиторията и управление на събития и анкети.
 • AWeber: AWeber е платформа, която предоставя инструменти за автоматизация на имейл кампании, създаване на лендинг страници и анализ на резултатите.
 • GetResponse: Тази платформа предоставя инструменти за автоматизация на маркетинга, създаване на визуални имейли и лендинг страници, както и анализ на резултатите от имейл кампаниите.
 • Campaign Monitor: Campaign Monitor предоставя инструменти за създаване и изпращане на стилни имейли, сегментация на аудиторията и изготвяне на доклади.
 • HubSpot: HubSpot предоставя интегрирана маркетинг платформа, която включва имейл маркетинг, съчетан с други маркетингови инструменти, като блогове, социални мрежи и управление на контент.
 • SendinBlue: Тази платформа предлага имейл маркетинг, SMS маркетинг и други маркетингови инструменти, както и анализ на резултатите.
 • ConvertKit: ConvertKit се фокусира върху маркетинга към блогъри, автори и криейтори и предоставя инструменти за създаване на имейли и автоматизация на кампаниите.
 • Benchmark Email: Тази платформа предоставя инструменти за създаване на имейли с вграден HTML редактор, сегментация на аудиторията и анализ на резултатите.
 • MailerLite: MailerLite предоставя инструменти за създаване на стилни имейли, сегментация и изпращане на имейл кампании.

Изборът на подходяща платформа за имейл маркетинг зависи от вашите конкретни нужди, бюджет и мащаб на маркетинговите ви усилия. Важно е да изберете платформа, която отговаря на специфичните цели на вашия бизнес и ви предоставя инструменти за ефективно управление на имейл кампаниите.

Маркетингова стратегия

Маркетинговата стратегия е дългосрочен план, който определя как вашата фирма или организация ще постигне своите маркетингови цели и как ще се позиционира на пазара. Тя включва поредица от маркетингови дейности и методи, които трябва да бъдат изпълнявани с цел да се увеличи видимостта, брандът, клиентската база и приходите на бизнеса. Ето някои основни стъпки и компоненти, които се включват в създаването на маркетингова стратегия:

 • Изследване на пазара и анализ: За да разберете своята целева аудитория и конкурентите си, трябва да проведете детайлен анализ на пазара. Този анализ включва изследване на нуждите и предпочитанията на клиентите, оценка на конкуренцията и определяне на възможности и заплахи.
 • Определение на цели и целеви аудитории: След като сте провели анализ, определете какви са вашите маркетингови цели. Те трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, релевантни и времево определени (SMART цели). Също така, определете кой е вашата целева аудитория – кой са вашите идеални клиенти и каква е тяхната демография, поведение и интереси.
 • Създаване на бранд и позициониране: Разработете и утвърдете бранда си, който да съответства на ценностите и уникалните характеристики на вашия бизнес. Определете как ще се позиционирате на пазара и какво ще бъде вашият уникален продажен аргумент (USP).
 • Избор на маркетингови канали и инструменти: Изберете подходящите маркетингови канали и инструменти, които да използвате за достигане до вашата целева аудитория. Това може да включва социални мрежи, имейл маркетинг, съдържателен маркетинг, PPC реклама, SEO, PR, събития и други.
 • Създаване на маркетингов план: Съставете детайлен маркетингов план, който да определя какви маркетингови кампании и инициативи ще изпълните, как ще се разпределят бюджетът и ресурсите, и какво е времевото схема.
 • Изпълнение и мониторинг: След като сте създали маркетинговата стратегия и план, започнете да я изпълнявате. Мониторирайте резултатите от маркетинговите дейности и анализирайте какво работи и какво не.
 • Оптимизация и приспособяване: Важно е да бъдете гъвкави и да коригирате маркетинговата си стратегия и план в зависимост от обратната връзка и резултатите. Постоянната оптимизация е ключов елемент за успеха на маркетинговата стратегия.
 • Изграждане на връзки с клиентите: Поддържайте активна комуникация с клиентите си и се стремете към изграждане на дългосрочни и лоялни взаимоотношения с тях.
 • Измерване на резултатите: Продължавайте да измервате и анализирате резултатите от маркетинговата стратегия. Този анализ ви позволява да видите как се развива вашата стратегия и да правите необходимите корекции.

Маркетинговата стратегия трябва да бъде постоянно актуализирана, за да се адаптира към променящите се условия на пазара и нуждите на вашата аудитория. Тя трябва да бъде интегрирана с общата стратегия на бизнеса и да подкрепя постигането на бизнес целите.

Как да имате успешен имейл маркетинг?

За да имате успешен имейл маркетинг, трябва да следвате няколко важни стъпки и да приложите добри практики. Ето някои ключови начини, по които можете да постигнете успешен имейл маркетинг:

 • Събиране на качествени имейл адреси:
  • Събирайте имейл адреси от потребителите, които са заинтересовани от вашата продукция или услуги.
  • Избягвайте закупуването на списъци с имейл адреси, тъй като това може да доведе до проблеми със съответствието на регулациите, както и до ниска ангажираност на потребителите.
 • Персонализация и сегментация:
  • Сегментирайте вашия списък с имейл адреси, за да изпращате персонализирани съобщения.
  • Използвайте информация за предпочитанията и поведението на клиентите, за да им предлагате съдържание и оферти, които са заинтересовани да получат.
 • Качествено съдържание:
  • Създавайте качествено и ценно съдържание, което привлича вниманието на получателите и ги подтиква към действие.
  • Включете текст, графика, видео и други медийни елементи, които обогатяват имейла.
 • Спам филтри и доставка:
  • Избягвайте употребата на спаммиращи думи и фрази в имейл съобщенията си.
  • Уверете се, че имейлите ви са оптимизирани за доставка и не попадат в спам папките.
 • Честота и време на изпращане:
  • Не изпращайте имейли с честота, която насилства получателите и ги натоварва с нежелани съобщения.
  • Изследвайте и определете най-доброто време за изпращане на имейлите спрямо вашата целева аудитория.
 • Следене и анализ:
  • Използвайте инструменти за анализ и следене, за да проследите резултатите от имейл кампаниите си.
  • Анализирайте степента на отваряне, кликванията, конверсиите и други метрики, за да оптимизирате стратегията си.
 • Автоматизация:
  • Използвайте автоматизирани имейл последователности и сценарии, които реагират на действията на клиентите и поддържат ангажимент с тях.
 • Съобразяване с регулациите:
  • Запознайте се с приложимите закони и регулации, като GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) и CAN-SPAM Act, и ги спазвайте.
 • Тествайте и оптимизирайте:
  • Изпълнявайте A/B тестове, за да определите какви съобщения и елементи работят най-добре.
  • Променяйте и оптимизирайте стратегията си въз основа на получените резултати.
 • Взаимодействие с абонатите:
  • Поддържайте връзка с абонатите си и отговаряйте на техните запитвания и коментари.
  • Постигнете лоялност и доверие, като комуникирате активно с клиентите си.

Успешният имейл маркетинг изисква търпение, изследване и усъвършенстване на стратегията с течение на времето. Със спазването на добрите практики и адаптирането към нуждите на вашата аудитория, можете да постигнете добри резултати в имейл маркетинга и да насочите клиентите си към желаните действия.

 

Цени за имейл маркетинг

Цените за имейл маркетинг могат значително да варират в зависимост от няколко фактора, включително:

 • Размерът на вашата аудитория: Мнозина доставчици на имейл маркетинг вземат такси в зависимост от броя на абонатите или имейл адресите във вашия списък.
 • Обемът на изпратени имейли: Цената може да се увеличи, ако изпращате големи обеми имейли често.
 • Функционалности и услуги: Някои имейл маркетинг платформи предлагат различни нива на функционалности. Допълнителни функции като автоматизация, A/B тестове, персонализация и други могат да увеличат цената.
 • План за абонамент или плащания по използване: Много доставчици предлагат различни ценови модели, включително месечни абонаменти или плащания само за използването на услугите.
 • Мащаб на бизнеса и специфични нужди: Цените могат да варират в зависимост от специфичните нужди на вашия бизнес и мащаба на използване.
 • Избор на доставчик: Различните доставчици на имейл маркетинг предлагат различни ценови точки. Някои от популярните доставчици включват MailChimp, Constant Contact, AWeber, GetResponse и други.
 • Обучение и поддръжка: Допълнителните разходи могат да включват обучение на персонала ви и поддръжка от доставчика на имейл маркетинг.

За да определите точните цени за имейл маркетинг за вашата фирма, е важно да проведете преговори с различни доставчици, да сравните различни ценови модели и да изберете план, който отговаря на вашите нужди и бюджет. Винаги е добра практика да се съобразявате със специфичните изисквания и цели на вашия бизнес, преди да изберете доставчик на имейл маркетинг.

 

Google Ads - управление и оптимизация

BASE

базов

180лв

месечно *

PRO​

популярен

420лв

месечно *

BISUNESS

оптимален

780лв

месечно *

PPC – ефективните печалби

Google Ads е платформа за реклама, която обработва заявките за търсене на потребителите със ключови думи за предоставяне на най-подходящите им резултати. Ако включите Adwords във вашата стратегия за дигитален маркетинг, ще можете да оптимизирате потребностите на нови клиенти, които вече търсят продуктите и услугите, които предлагате. Това се извършва чрез PPC (плащане на кликване) модел, при който се таксуват потребителите само ако кликнат върху рекламата. За да се популяризирате и да се подобри трафика и реализациите на сайта, използва се стратегия за офериране с подходящи ключови думи. В MOXX Advertising имаме най-опитни и специализирани специалисти в Adwords, които ще се гордеят да работят по вашите задачи.

Дали Google Ads си струва парите зависи от няколко фактора, включително вашите:
 • Бранш / сфера на действие
 • Оптимизация на кампанията
 • PPC стратегия
 • Целева аудитория
 • И др
Причините да инвестирате в  Google Ads:
 • Възможности за насочване на рекламите
 • Средна цена на клик
 • Възвръщаемост на разходите за реклама
 • Гъвкавост с включване и изключване на реклами
Крайните резултати
 • Ефективни рекламни кампании, с оптимизирани ключови думи
 • Кампании изградени и таргетирани на базата на вашите Bayer Persona
 • Месечно проследяване на KPI’s, за последваща оптимизация и намаляване на разходите и повишаване на крайните цели.
 • Повишена информираност за Вшият бранд и услуги
 • Позициониране на вашите реклами в тъп търсенията в Google

Регулярно следим всички актуализации от страна на Google, разработваме и проследяваме ефективни кампании, за да получите краен резултат според вашите очаквания. Работим за Вас и вашият бизнес независимо от размера и вложените средства.

Свържете се с нас и задайте своите въпроси… ще отговорим на всеки един от тях.

*Всички цени са без ДДС.
*Фактурите се заплащат в началото на месеца
*Промени и корекции се извършват до 48 часа от подаването
*Комуникацията и подаването на информация и корекции се подава само по имейл.
*Спазваме всички нормативни и законови изисквания за поверителност към информацията, до която ни се предостави достъп.

Работи ли имейл маркетингът?

Категорично и смело можем да заявим – да! Проучвания в тази посока от няколко години показват, че за всеки похарчен лев за имейл маркетинг възвръщаемостта е поне 3 пъти по-голяма. Това е така, защото потребителите купувачи, работят с имейли що се отнася до любимите им магазини.

Безплатна консултация

Клик върху бутона и вече сте свързани с наш експерт. Възползвайте се от нашата безплатна консултация, за да се запознаем взаимно.

Често задавани въпроси за Имейл Маркетинг

Стартиране на абонаментен план

Имате въпрос към нас?

Стартиране на абонаментен план
Стартиране на абонаментен план

Стартиране на абонаментен план

Call Now Button