Дисплейна реклама | MOXX Advertising

флаг на Великобритания

Дисплейна реклама

Инструмент за привличане на аудиторията на уебсайт, платформа за социални медии или други дигитални медии, за да може потребителите да предприемат конкретно действие. Чрез текстово съдържание, снимков материал, графично послание или видео реклама, бизнесите насърчават потребителя да кликне върху целева страница и да предприеме действия: покупка, харесване, споделяне.

Дисплейна реклама

Какво е дисплейна реклама?

Дисплейната реклама (Display Advertising) се отнася до онлайн рекламни формати, които се показват на уебсайтове, приложения и други медийни платформи във форма на банери, текстови обяви, видео, графични изображения и други медийни формати. Тази форма на реклама има за цел да представя рекламни съобщения пред потребителите, когато те са онлайн и преглеждат различни съдържания.

Ето някои ключови характеристики и аспекти на дисплейната реклама:

 • Разнообразие от формати: Дисплейната реклама предлага разнообразие от формати, включително банери, текстови обяви, интерактивни реклами, графични изображения, възможности за видео и други.
 • Публична дисплейна мрежа: Рекламодателите могат да използват публични дисплейни мрежи, като Google Display Network (GDN), за да разпространяват рекламния си материал на различни уебсайтове и приложения, които участват в мрежата.
 • Таргетиране на аудитория: Една от ключовите предимства на дисплейната реклама е възможността за таргетиране на конкретни аудитории. Рекламодателите могат да насочват рекламните съобщения към потребители в зависимост от техните интереси, демографски данни, поведение и други фактори.
 • Ретаргетинг: Дисплейната реклама позволява ретаргетинг, което означава да се насочват рекламни съобщения към потребители, които са посетили определена уеб страница или са проявили интерес към определен продукт или услуга.
 • Измерване и анализ: Рекламодателите могат да измерват и анализират ефективността на дисплейните реклами чрез различни метрики като CTR (Click-Through Rate), конверсии, брой показвания и други.
 • Географско насочване: Можете да изберете конкретни региони или страни, към които да насочите вашите дисплейни реклами.
 • Интерактивност: Някои формати на дисплейната реклама са интерактивни и позволяват на потребителите да взаимодействат директно с рекламното съобщение.

Дисплейната реклама е важен инструмент за онлайн маркетинг и може да бъде използвана за повишаване на бранд осведомеността, генериране на лидове и увеличаване на продажбите. Тя предоставя възможност за многообразие от креативни изразни средства и стратегии за постигане на маркетингови цели.

Анализ на реклама

Дигитален маркетинг

Дигиталният маркетинг е стратегия за рекламиране и продажба на продукти или услуги, използвайки интернет и електронни устройства. Това включва използването на различни онлайн канали и инструменти за достигане до потенциални клиенти, увеличаване на видимостта на марката и генериране на интерес към продуктите или услугите.

Ето някои от основните компоненти на дигиталния маркетинг:

 • Уебсайт: Създаването на уебсайт е често началният пункт на дигиталната маркетинг стратегия. Този уебсайт трябва да бъде атрактивен, функционален и лесен за навигация.
 • Социални медии: Използването на платформи като Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn за създаване на общност и взаимодействие с потребителите.
 • Съдържание: Създаване на качествено съдържание в различни формати – текст, видео, изображения, блогове и други, за привличане на аудитория и предоставяне на стойност.
 • Имейл маркетинг: Изпращане на персонализирани имейли с информация, промоции и други съобщения до абонати.
 • Търсачка оптимизация (SEO): Оптимизация на уебсайта и съдържанието му, за да се подобри видимостта в резултатите на търсачките като Google.
 • Платени реклами: Използване на рекламни кампании в интернет, като Google Ads и Facebook Ads, за да се достигне по-широка аудитория.
 • Анализ и измерване: Използване на аналитични инструменти за проследяване и анализиране на резултатите на дигиталната маркетинг стратегия.
 • Мобилен маркетинг: Оптимизация и рекламиране за мобилни устройства и приложения.

Дигиталният маркетинг предоставя гъвкавост и възможност за персонализация, което го прави много ефективен инструмент за постигане на целите на бизнеса. Той също така може да бъде по-ефективен и икономичен от традиционните методи на маркетинг.

Дигитална маркетинг агенция

Дигиталната маркетинг агенция е специализирана фирма или организация, която предоставя услуги в областта на дигиталния маркетинг на клиенти. Тези агенции работят с различни бизнеси и организации, за да им помогнат да създадат и изпълнят ефективни дигитални маркетинг стратегии. Тяхната цел е да подобрят видимостта на марката, да генерират лидове и продажби, да увеличат ангажимента на клиентите и да поддържат успешно онлайн присъствие.

Дигиталните маркетинг агенции предлагат разнообразни услуги, включително:

 • Уебсайт и дизайн на интернет страници: Създаване или оптимизиране на уебсайтове за клиентите, за да бъде атрактивен и функционален.
 • Социални медии управление: Управление на профили в социалните мрежи, създаване на съдържание и взаимодействие с аудиторията.
 • Съдържание: Създаване на съдържание в различни формати – текстове, видео, изображения и други.
 • Търсачка оптимизация (SEO): Оптимизация на уебсайтовете и съдържанието им, за да се подобри видимостта в търсачките.
 • Платени реклами: Създаване и управление на платени рекламни кампании в различни онлайн платформи.
 • Анализ и измерване: Използване на аналитични инструменти за проследяване на резултатите и оптимизация на стратегиите.
 • Имейл маркетинг: Създаване и изпращане на имейли с информация и промоции.

Дигиталните маркетинг агенции разполагат с експертно знание и опит в този сектор и често работят с разнообразни клиенти, включително малки и големи предприятия, стартъпи и неправителствени организации, за да им помогнат да постигнат техните цели в онлайн средата. Те могат да предложат персонализирани решения, съобразени с конкретните нужди на всеки клиент.

Маркетинг агенция

Маркетинг агенция е фирма или организация, специализирана в предоставянето на различни услуги в областта на маркетинга и рекламата. Тази фирма се специализира в създаването и изпълнението на маркетингови стратегии, кампании и проекти, с цел да помогне на клиентите си да постигнат техните бизнес цели и да насочат по-ефективно усилията си за маркетинг.

Маркетинг агенциите предоставят разнообразни услуги, включително:

 • Стратегическо планиране на маркетинга: Анализ на бизнес целите и аудиторията, създаване на стратегии и планове за постигане на тези цели.
 • Реклама и медийно планиране: Създаване и изпълнение на рекламни кампании в различни медии, включително телевизия, радио, печатни и цифрови медии.
 • Дигитален маркетинг: Използване на онлайн канали като уебсайтове, социални медии, имейл маркетинг и платени реклами за достигане до целевата аудитория.
 • Съдържание и креативни услуги: Създаване на съдържание в различни формати, включително текстове, видео, изображения, банери и други.
 • Публични отношения и свързване с медиите: Управление на взаимоотношенията с медиите, издаване на пресрелийзи и организиране на събития.
 • Изследвания и анализи: Провеждане на маркетингови изследвания, анализи на данни и мониторинг на резултатите на маркетинговите усилия.

Маркетинг агенциите работят с различни видове клиенти, включително корпорации, малки и средни предприятия, неправителствени организации, стартъпи и други. Те се стремят да създадат и изпълнят маркетингови стратегии, които са в съответствие с бизнес целите на клиентите и да им помогнат да постигнат успех на пазара. Маркетинг агенциите обикновено разполагат с експерти по различни аспекти на маркетинга и рекламата и често работят на проекти или дългосрочни партньорства с клиентите си.

Маркетингова стратегия

Маркетинговата стратегия е документиран план, който описва как една организация намерава да постигне своите маркетингови цели и как ще се конкурира на пазара. Тази стратегия съдържа детайлни насоки и действия, които организацията трябва да предприеме, за да привлече целевата аудитория, увеличи своята видимост и увеличи продажбите на продуктите или услугите си.

Ето някои основни елементи, които обикновено се включват в маркетинговата стратегия:

 • Анализ на пазара: Изследване на пазара, включително конкуренцията, потребителските нужди и тенденции, за да се разбере по-добре контекстът, в който дейността на организацията ще се изпълнява.
 • Дефиниране на целите: Определяне на конкретни и измерими маркетингови цели, като например увеличаване на продажбите с определен процент, увеличаване на уебсайтовия трафик, увеличаване на бранд осведомеността и други.
 • Целева аудитория: Определение на целевата аудитория или сегментиране на пазара, към които се насочва маркетинговата стратегия.
 • Позициониране: Определение на това, как организацията желае да бъде възприемана от целевата аудитория и каква стойност предлага.
 • Избор на маркетингови канали: Решаване кои маркетингови канали и инструменти ще бъдат използвани за достигане до целевата аудитория, включително социални медии, имейл маркетинг, търсачка оптимизация (SEO), платени реклами и др.
 • Бюджет: Определяне на бюджета, който ще се използва за изпълнението на маркетинговата стратегия.
 • Съдържание и съобщения: Определяне на какво съдържание и съобщения ще бъдат предоставяни на целевата аудитория, както и как ще бъдат представени.
 • Измерване и оценка: Определение на метрики и инструменти за измерване на успеха на маркетинговата стратегия и как ще се извършва оценка на постигнатите резултати.

Маркетинговите стратегии се създават с оглед на постигане на дългосрочни маркетингови цели и се изпълняват с прецизност и непрекъснат мониторинг, за да се адаптират към промените в пазара и потребителските поведения. Те представляват ключов инструмент за успешното управление на маркетинговите усилия на организацията.

Реклами в Google

Рекламите в Google се управляват чрез платформата за реклама Google Ads, която предоставя инструменти за създаване, настройка и управление на различни видове реклами, които се появяват в резултатите от търсачката на Google, на уебсайтове и приложения в мрежата на Google и други онлайн канали.

Ето някои от основните видове реклами в Google:

 • Реклами в резултатите от търсене (Search Ads): Това са реклами, които се появяват в горната част или долния край на резултатите от търсене на Google, когато потребителите търсят ключови думи, свързани с вашата продукция или услуга. Рекламите в резултатите от търсене се плащат на клик (Pay-Per-Click, PPC).
 • Реклами в мрежата на Google (Display Ads): Това са банерни или текстови реклами, които се появяват на уебсайтове и приложения, които са част от Google Display Network. Този вид реклами може да бъде насочен към определени аудитории и се плаща обикновено на CPC (цена на клик) или CPM (цена за хиляда показвания).
 • Видео реклами в YouTube (YouTube Ads): Този вид реклами се появяват преди, по време или след видеоклипове на YouTube и могат да бъдат видео реклами или инструменти за директен маркетинг като TrueView ин-stream реклами. Рекламите в YouTube се плащат на клик или на виждане (когато потребителят гледа определен брой секунди от рекламата).
 • Магазинни реклами (Shopping Ads): Тези реклами се използват от онлайн магазини и се появяват в резултатите от търсачката на Google, като включват изображения на продукти, цена и други информации. Те се плащат на клик и са обикновено свързани с Google Merchant Center.
 • Местни реклами (Local Ads): Този вид реклами се насочват към местни потребители и могат да се появят в резултатите от търсене на Google, в Google Maps и други местни платформи.

За да създадете и управлявате рекламите си в Google, ще трябва да създадете акаунт в Google Ads, да настроите рекламни кампании, да изберете ключови думи, аудитории и бюджет, и да мониторирате и оптимизирате рекламните си усилия. Google Ads предоставя различни инструменти и ресурси за помощ в създаването и управлението на рекламите ви.

Google Ads

Google Ads (предишно известна като Google AdWords) е онлайн рекламна платформа, предоставяна от Google, която позволява рекламодателите да създават и управляват рекламни кампании онлайн. С Google Ads рекламодателите могат да поставят реклами в различни формати, включително текстови реклами, банери, реклами в резултатите от търсене, реклами в YouTube и други платформи, управлявани от Google.

Ето някои основни характеристики и възможности, предлагани от Google Ads:

 • Реклами в резултатите от търсене: Рекламодателите могат да създават текстови и визуални реклами, които се появяват в горната или долната част на резултатите от търсене на Google, когато потребителите търсят определени ключови думи.
 • Реклами в мрежата на Google: Рекламодателите могат да размещават банерни и текстови реклами на уебсайтове и приложения в мрежата на Google. Този вид реклами са използвани за директен маркетинг и увеличаване на видимостта.
 • Реклами в YouTube: Рекламодателите могат да създават видео реклами, които се появяват преди, по време или след гледането на видеоклипове на YouTube. Това включва TrueView ин-stream реклами и други формати.
 • Магазинни реклами: За онлайн магазини, Google Ads предлага възможност за създаване на магазинни реклами, които включват информация за продукти, цени и други данни.
 • Местни реклами: Рекламодателите могат да използват Google Ads, за да създават и управляват местни реклами, които се показват на местни потребители и включват информация за местоположение и работно време.
 • Анализ и оптимизация: Google Ads предоставя инструменти за анализ и мониторинг на рекламните кампании, както и възможности за оптимизация на ключовите думи, бюджета и насоките.
 • Целева аудитория: Рекламодателите могат да избират целева аудитория на база демографски данни, интереси, поведение и други критерии, което позволява персонализиране на рекламните съобщения.
 • Плащане на клик или показване: Рекламите в Google Ads могат да бъдат платени на клик (PPC – Pay-Per-Click) или на хиляда показвания (CPM – Cost Per Mille).

Google Ads е мощен инструмент за онлайн маркетинг, който позволява на рекламодателите да достигнат голяма аудитория и да управляват рекламните си усилия по ефективен начин. Рекламодателите могат да настройват бюджети, да измерват резултатите и да променят стратегията си в реално време, за да постигнат своите цели.

Кампании в Google Ads

Кампанията в Google Ads е основният организационен елемент в тази платформа и представлява група от рекламни групи и ключови думи, които имат обща тема и цел. Кампанията в Google Ads се използва за настройване на рекламните ви цели и бюджет, както и за управление на рекламните настройки.

Ето някои ключови аспекти, свързани с кампаниите в Google Ads:

 • Наименование на кампанията: При създаване на кампания трябва да зададете име, което я идентифицира и описва темата и целите й.
 • Настройка на тип на кампанията: Google Ads предлага различни типове кампании, включително кампании в резултатите от търсене, кампании в мрежата на Google, реклами в YouTube и други. Изборът на тип на кампанията зависи от вашите цели и стратегия.
 • Целева аудитория: Определете за кого са насочени вашите реклами. Това може да бъде определена група хора по интереси, поведение, демографски данни и други критерии.
 • Бюджет: Задайте бюджет за кампанията, който определя колко пари сте готови да инвестирате в рекламирането си. Този бюджет може да бъде зададен на дневна или месечна основа.
 • Настройка на ключови думи и ключови изрази: Определете ключови думи или ключови изрази, които са свързани с темата на кампанията ви. Те ще определят кога и пред кого ще се появят вашите реклами.
 • Съдържание и креативни елементи: Създайте рекламни обяви и съдържание, което да се появи при изпълнението на кампанията. Това може да включва текст, изображения, банери, видео и други медийни елементи.
 • Местоположение и програмиране: Определете къде и кога вашите реклами ще се показват. Това може да бъде определен регион, град, час на деня или ден от седмицата.
 • Измерване и анализ: Надглеждайте и анализирайте резултатите на кампанията си в реално време, за да оптимизирате изпълнението й.

Google Ads предоставя различни инструменти и възможности, които ви помагат да създадете и управлявате кампании, които отговарят на вашите маркетингови цели. Важно е да бъдете стратегични и внимателни при настройката на кампанията си, за да постигнете желаните резултати.

Онлайн реклама

Онлайн рекламата се отнася до рекламните дейности, които се извършват чрез интернет. Тя включва разнообразни методи и стратегии, които рекламодателите използват, за да достигнат своята целева аудитория в онлайн средата. Онлайн рекламата е изключително важен компонент на съвременния маркетинг и предлага множество предимства и възможности за рекламодателите.

Ето някои основни видове онлайн реклама:

 • Реклами в резултатите от търсене (Search Advertising): Този вид реклама се появява в резултатите от търсене на търсачки като Google или Bing. Рекламодателите създават ключови думи и обяви, които се показват, когато потребителите търсят термини, свързани с тяхната продукция или услуга. Тази реклама се плаща на клик (Pay-Per-Click, PPC).
 • Дисплейна реклама (Display Advertising): Дисплейната реклама включва текстови, графични и видео реклами, които се показват на уебсайтове, приложения и социални мрежи. Тя обикновено се насочва към определена аудитория и се плаща на клик (PPC) или показване (CPM).
 • Социални медии реклама: Това включва рекламиране в социалните мрежи като Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn. Рекламите могат да бъдат насочени към потребители в зависимост от техните интереси, демографски данни и поведение.
 • Имейл маркетинг: Рекламодателите изпращат рекламни имейли на свои клиенти или абонати с информация за продукти, промоции и събития. Имейл маркетингът може да бъде много целеви и персонализиран.
 • Платени реклами на мрежа: Рекламите на мрежа се появяват на онлайн платформи и медийни сайтове като част от тяхното съдържание. Те могат да бъдат текстови, графични или видео реклами.
 • Публична дисплейна мрежа: Рекламите се появяват на различни уебсайтове и приложения, които участват в публични дисплейни мрежи като Google Display Network (GDN). Тази мрежа предоставя широка видимост на рекламните материали.
 • Видео реклама: Рекламиране чрез видео съдържание на платформи като YouTube и други видео сайтове.
 • Мобилна реклама: Рекламни съобщения, насочени към мобилни устройства, като смартфони и таблети.
 • Нативна реклама: Реклама, която се интегрира органично в съдържанието на уебсайта или платформата, на която се появява.
 • Аффилиейт маркетинг: Схеми, в които рекламодателите плащат комисионни на афилиейт партньори за успешни продажби, генерирани чрез техните усилия за рекламиране.

Онлайн рекламата предоставя възможности за маркетинг на глобална и местна скала, и може да бъде използвана за постигане на различни цели, като повишаване на бранд осведомеността, увеличаване на продажбите, генериране на лидове и други. Тя също така предоставя възможности за измерване и анализ на резултатите, което помага на рекламодателите да оптимизират своите кампании.

Анализ на реклама

Анализът на реклама (или анализ на рекламни кампании) е процес на оценка и изследване на ефективността и въздействието на рекламните усилия. Този процес помага на маркетинг специалистите да разберат какво работи и какво не работи в техните рекламни кампании, за да могат да направят подобрения и да постигнат по-добри резултати.

 

Ето някои основни стъпки и аспекти на анализа на рекламата:

 • Избор на метрики за измерване: За да анализирате рекламата, трябва да определите конкретни метрики и ключови показатели за успех, които са важни за вашите маркетингови цели. Това може да включва CTR (Click-Through Rate), конверсии, ROI (Return on Investment), продажби, бранд осведоменост и други.
 • Събиране на данни: Събирайте рекламни данни, свързани със зададените метрики. Тези данни могат да включват информация за броя на кликове, показвания, конверсии, приходи и други.
 • Сравнение с целите: Сравнявайте събраните данни с маркетинговите цели, които сте поставили за рекламната кампания. Оценете доколко сте постигнали или надвишили тези цели.
 • Анализ на аудиторията: Изследвайте профила на целевата аудитория, която е реагирала на рекламата ви. Разберете техните интереси, демографски данни и поведение.
 • Сравнение с конкуренцията: Изследвайте как рекламните ви усилия се сравняват с тези на конкурентите. Анализирайте техните рекламни стратегии и резултати.
 • Извличане на поуки: Основната цел на анализа на рекламата е да се извлекат поуки и заключения за това какво работи и какво не работи в рекламните ви усилия. Идентифицирайте успешни практики, които могат да бъдат повторени, и слаби страни, които изискват корекции.
 • Оптимизация и промени: На базата на анализа си направете промени в рекламната си стратегия, кампании и съобщения. Това може да включва промени в медийните канали, съдържанието, насочването и други аспекти.
 • Непрекъснат мониторинг: Не забравяйте, че анализът на рекламата е процес, който трябва да се извършва редовно. Продължавайте да мониторирате и анализирате рекламните ви усилия и да ги подобрявате във времето.

Анализът на рекламата е важен инструмент за успешния маркетинг, тъй като ви позволява да използвате данните и опита си, за да създадете по-ефективни и рентабилни рекламни кампании.

Как да създадете ефективна реклама?

Създаването на ефективна реклама изисква внимание към няколко важни аспекта, включително целева аудитория, съобщение, креативност и медийни канали.

Ето някои стъпки и насоки, които може да последвате, за да създадете ефективна реклама:

 • Разберете вашата целева аудитория: Първата и най-важна стъпка е да разберете кой е вашият целеви публика. Изучете техните интереси, демографски данни, поведение и проблеми. Този анализ ви помага да създадете реклама, която е насочена точно към тях.
 • Дефинирайте ясни маркетингови цели: Определете какво точно искате да постигнете с рекламата си. Дали целите ви са увеличаване на продажбите, увеличаване на бранд осведомеността, генериране на лидове или нещо друго?
 • Създайте силен и ясен сценарий: Вашата реклама трябва да има ясен и забележителен сценарий. Разказът, който разказвате, трябва да бъде убедителен и да предава стойността на вашата продукция или услуга.
 • Изберете подходящите медийни канали: Изберете медийни канали, които са подходящи за вашия продукт и целева аудитория. Разгледайте опциите като онлайн реклама, традиционни медии, социални медии и други.
 • Креативност и дизайн: Създайте визуално привлекателна и креативна реклама, която ще капчутира вниманието на вашата целева аудитория. Разгледайте възможности за включване на визуални елементи, графики, видео и други креативни средства.
 • Подчертайте стойността: Рекламата ви трябва да подчертава стойността, която вашият продукт или услуга предоставя на клиентите. Покажете как тяхната живота ще се подобри чрез използването на вашия продукт или услуга.
 • Използвайте силни обаждания към действие (Call to Action – CTA): Включете CTA, който насърчава гледателите или читателите да предприемат конкретни действия. Този CTA може да бъде "Купете сега," "Заявете оферта," "Абонирайте се" и други.
 • Тествайте и оптимизирайте: Тествайте различни версии на рекламата си, за да видите коя работи най-добре. Използвайте данни и анализи, за да оптимизирате рекламната стратегия.
 • Съобразете с бюджета: Разгледайте каква част от бюджета си можете да отделите за рекламата и как може да се използва ефективно.
 • Продължавайте да се учите и се развивате: Маркетингът и медийните тенденции се променят постоянно. Бъдете гъвкави и готови да се адаптирате към новите възможности и предизвикателства.

Ефективната реклама изисква планиране, креативност и анализ. Следвайте тези стъпки и работете върху подобряването на вашия рекламен подход с времето.

Google Ads - управление и оптимизация

BASE

базов

180лв

месечно *

PRO​

популярен

420лв

месечно *

BISUNESS

оптимален

780лв

месечно *

PPC – ефективните печалби

Google Ads е платформа за реклама, която обработва заявките за търсене на потребителите със ключови думи за предоставяне на най-подходящите им резултати. Ако включите Adwords във вашата стратегия за дигитален маркетинг, ще можете да оптимизирате потребностите на нови клиенти, които вече търсят продуктите и услугите, които предлагате. Това се извършва чрез PPC (плащане на кликване) модел, при който се таксуват потребителите само ако кликнат върху рекламата. За да се популяризирате и да се подобри трафика и реализациите на сайта, използва се стратегия за офериране с подходящи ключови думи. В MOXX Advertising имаме най-опитни и специализирани специалисти в Adwords, които ще се гордеят да работят по вашите задачи.

Дали Google Ads си струва парите зависи от няколко фактора, включително вашите:
 • Бранш / сфера на действие
 • Оптимизация на кампанията
 • PPC стратегия
 • Целева аудитория
 • И др
Причините да инвестирате в  Google Ads:
 • Възможности за насочване на рекламите
 • Средна цена на клик
 • Възвръщаемост на разходите за реклама
 • Гъвкавост с включване и изключване на реклами
Крайните резултати
 • Ефективни рекламни кампании, с оптимизирани ключови думи
 • Кампании изградени и таргетирани на базата на вашите Bayer Persona
 • Месечно проследяване на KPI’s, за последваща оптимизация и намаляване на разходите и повишаване на крайните цели.
 • Повишена информираност за Вшият бранд и услуги
 • Позициониране на вашите реклами в тъп търсенията в Google

Регулярно следим всички актуализации от страна на Google, разработваме и проследяваме ефективни кампании, за да получите краен резултат според вашите очаквания. Работим за Вас и вашият бизнес независимо от размера и вложените средства.

Свържете се с нас и задайте своите въпроси… ще отговорим на всеки един от тях.

*Всички цени са без ДДС.
*Фактурите се заплащат в началото на месеца
*Промени и корекции се извършват до 48 часа от подаването
*Комуникацията и подаването на информация и корекции се подава само по имейл.
*Спазваме всички нормативни и законови изисквания за поверителност към информацията, до която ни се предостави достъп.

Предимства на дисплейните реклами

Дисплейните реклами създават разнообразие

Дисплейните реклами създават разнообразие, защото може да се предлагат в много форми и размери; в редица формати привличащи интереса на аудиторията. Имате свободата да изберете стилистика, формат, цвят, послание, визия – базирани на вашия бранд.

Получавате широк обхват

Получавате широк обхват чрез създаден вече профил  в Google Ads, което от своя страна отваря пространство в милионите уебсайтове по света. Това пък е възможност да изберете тези уебсайтове, които ще насочат търсената аудитория точно към вашия бранд. Насочването е базирано на специфичните интереси на целевата аудиторията; по географски принцип, демографски данни и според цялостната стратегия на бизнеса.

Измервате резултатите

Измерването на резултатите е друга съществена част, която се явява предимство за бизнеса. Така на базата на изброените кликвания, импресии, реализирани поръчки, може да се анализира дали стратегията е успешна, какво да се промени и как да се пренасочи.
 • Изграждане на информираност за бранда и присъствие
 • Генериране на потенциални клиенти чрез насочващо съдържание
 • Привличане отново на потребители / клиенти чрез ретаргетинг
 • Увеличаване на продажбите чрез насърчаване трафика към сайта

Дисплейна реклама

Искате най-доброто за Вашия бизнес? Ние ще Ви помогнем да постигнете всяка бизнес цел с оптимизирана дисплейна реклама . Резултатите няма да закъснеят!

Често задавани въпроси за Дисплейна реклама

Стартиране на абонаментен план

Имате въпрос към нас?

Стартиране на абонаментен план
Стартиране на абонаментен план

Стартиране на абонаментен план

Call Now Button