Дисплейна реклама

Инструмент за привличане на аудиторията на уебсайт, платформа за социални медии или други дигитални медии, за да може потребителите да предприемат конкретно действие. Чрез текстово съдържание, снимков материал, графично послание или видео реклама, бизнесите насърчават потребителя да кликне върху целева страница и да предприеме действия: покупка, харесване, споделяне.

Дисплейна реклама

Изграждане на професионални кампании за дисплейна реклама

Стандартните кампании за дисплейна реклама се таксуват на основата цена на кликване (CPC). Следователно, когато потребител в дадена търсачка кликне върху рекламата, се начислява сума според предварително зададените стратегически параметри.

Цел на дисплейната реклама

Дисплейната реклама може да се използва като част от по-голяма маркетингова стратегия; в кампания или като самостоятелен елемент; може да се ползва в ретаргетинг кампания, когато рекламите ще се показват на потребители, които вече са посетили определен уебсайт. Целта е да ги „пренасочите“ и да ги насърчите да се върнат на уебсайта, за да предприемат търсеното от вас действие.

Ние имаме натрупан опит и познания в новите реалности на дигиталния пазар, така че да създадем за вашия бизнес страхотна кампания с дисплейни реклами. Като се базираме на предимствата на дисплейната реклама, ще създадем завладяващо визуално и текстово съдържание, за да привлечем вашата целева аудитория.

Google Ads - управление и оптимизация

BASE

базов

150лв

месечно / 2 часа*

PRO​

популярен

350лв

месечно / 5 часа*

BISUNESS

оптимален

650лв

месечно / 10 часа*

PPC – ефективните печалби

Google Ads е платформа за реклама, която обработва заявките за търсене на потребителите със ключови думи за предоставяне на най-подходящите им резултати. Ако включите Adwords във вашата стратегия за дигитален маркетинг, ще можете да оптимизирате потребностите на нови клиенти, които вече търсят продуктите и услугите, които предлагате. Това се извършва чрез PPC (плащане на кликване) модел, при който се таксуват потребителите само ако кликнат върху рекламата. За да се популяризирате и да се подобри трафика и реализациите на сайта, използва се стратегия за офериране с подходящи ключови думи. В MOXX Advertising имаме най-опитни и специализирани специалисти в Adwords, които ще се гордеят да работят по вашите задачи.

Дали Google Ads си струва парите зависи от няколко фактора, включително вашите:
 • Бранш / сфера на действие
 • Оптимизация на кампанията
 • PPC стратегия
 • Целева аудитория
 • И др
Причините да инвестирате в  Google Ads:
 • Възможности за насочване на рекламите
 • Средна цена на клик
 • Възвръщаемост на разходите за реклама
 • Гъвкавост с включване и изключване на реклами
Крайните резултати
 • Ефективни рекламни кампании, с оптимизирани ключови думи
 • Кампании изградени и таргетирани на базата на вашите Bayer Persona
 • Месечно проследяване на KPI’s, за последваща оптимизация и намаляване на разходите и повишаване на крайните цели.
 • Повишена информираност за Вшият бранд и услуги
 • Позициониране на вашите реклами в тъп търсенията в Google

Регулярно следим всички актуализации от страна на Google, разработваме и проследяваме ефективни кампании, за да получите краен резултат според вашите очаквания. Работим за Вас и вашият бизнес независимо от размера и вложените средства.

Свържете се с нас и задайте своите въпроси… ще отговорим на всеки един от тях.

*Всички цени са без ДДС.
*Фактурите се заплащат в началото на месеца
*Промени и корекции се извършват до 48 часа от подаването
*Комуникацията и подаването на информация и корекции се подава само по имейл.
*Спазваме всички нормативни и законови изисквания за поверителност към информацията, до която ни се предостави достъп.

Предимства на дисплейните реклами

Дисплейните реклами създават разнообразие

Дисплейните реклами създават разнообразие, защото може да се предлагат в много форми и размери; в редица формати привличащи интереса на аудиторията. Имате свободата да изберете стилистика, формат, цвят, послание, визия – базирани на вашия бранд.

Получавате широк обхват

Получавате широк обхват чрез създаден вече профил  в Google Ads, което от своя страна отваря пространство в милионите уебсайтове по света. Това пък е възможност да изберете тези уебсайтове, които ще насочат търсената аудитория точно към вашия бранд. Насочването е базирано на специфичните интереси на целевата аудиторията; по географски принцип, демографски данни и според цялостната стратегия на бизнеса.

Измервате резултатите

Измерването на резултатите е друга съществена част, която се явява предимство за бизнеса. Така на базата на изброените кликвания, импресии, реализирани поръчки, може да се анализира дали стратегията е успешна, какво да се промени и как да се пренасочи.
 • Изграждане на информираност за бранда и присъствие
 • Генериране на потенциални клиенти чрез насочващо съдържание
 • Привличане отново на потребители / клиенти чрез ретаргетинг
 • Увеличаване на продажбите чрез насърчаване трафика към сайта

Дисплейна реклама

Искате най-доброто за Вашия бизнес? Ние ще Ви помогнем да постигнете всяка бизнес цел с оптимизирана дисплейна реклама . Резултатите няма да закъснеят!

Често задавани въпроси за Дисплейна реклама

От нашия блог