Уеб адресът на една уеб страница. URL означава Uniform Resource Locator и е удобен за хората идентификатор за уеб страница като “https://www.castus.co.uk/portfolio”. Той може да бъде разделен на няколко части, “протокол” (“https://”), “домейн” (“castus.co.uk”), “URI” или единен идентификатор на ресурс (“/portfolio”)