Всеки път, когато се свържете с уеб сайт, има компютърна програма, която се изпълнява, генерира файловете на уеб сайта и ги изпраща обратно до вашия браузър. PHP е популярен език, използван за тази цел – около 80% от всички уебсайтове го използват. Castus използва само PHP.