Оформлението описва какво има на една страница и къде, структурата на страницата.